Nájdite sa

Na stiahnutie

Podkrovie
Podkrovné priestory ponúkajú široké možnosti rozšírenia či získania nových obytných miestností. Je to výborný spôsob, ako rýchlo a lacno získať potrebné priestory na bývanie. Na výstavbu obytných podkroví sú sadrokartónové konštrukcie ideálnym riešením. Systémy Rigips kombináciou dosiek Rigips a kvalitnej izolácie spĺňajú všetky požiadavky ekonomicky efektívnej výstavby a vysokého komfortu bývania. Jednotlivé miestnosti je možné obývať bezprostredne po ich dokončení. Zároveň je pri použití systémov Rigips splnená nevyhnutná požiadavka na požiarnu ochranu týchto priestorov.

Základnými výhodami systémov Rigips pre obytné podkrovia sú:Sadrokartónové systémy pre podkrovie Rigidur


  • požiarna ochrana drevených konštrukcií
  • nízka hmotnosť
  • rýchly postup stavby (bez dlhých technologických prestávok)
  • suchý proces výstavby (bez zanášania vlhkosti do existujúcich konštrukcií)
  • ľahká opracovateľnosť stien
  • rovnosť konštrukcií
  • nepriezvučnosť
  • udržiavanie vnútornej mikroklímy (regulácia pomeru vlhkosti vo vzduchu)
  • splnenie požadovaných stavebno-fyzikálnych nárokov, hlavne tepelnej izolácie
  • ekonomická efektivita


Systémy pre podkrovie


Sadrokartónové dosky
Podkrovné konštrukcie sú konštrukcie, ktorých úlohou je vytvoriť v interiéri príjemnú klímu a ktoré majú zároveň zabezpečiť tepelnú izoláciu priestoru. Základnými výhodami sú nízka hmotnosť, rýchly a suchý proces výstavby. Konštrukcie sú tvorené sadrokartónovýcmi protipožiarnymi doskami a podkonštrukciou z RigiProfilov.


Sadrovláknité dosky Rigidur
Sadrovláknité dosky Rigidur predstavujú novú generáciu materiálov na suchú vnútornú výstavbu. Ide o jedinečný produkt s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami a nízkou hmotnosťou.

Obklady stĺpov a nosníkov
Drevené či kovové stĺpy a nosníky sa obkladajú z dôvodu zvýšenia ich požiarnej odolnosti alebo z estetického dôvodu . Na obklad je možné využiť špeciálne protipožiarne sadrovláknité dosky Glasroc F Ridurit.


Viac informácií:
Prerábam podkrovie bezpečne a rýchlo
ABC suchej výstavby