Nájdite sa

Na stiahnutie

Stropné systémy OWA

OWAcoustic® premium

Povrchový design Sandila

Stropné systémy OWA

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*

Absorbcia zvuku

Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť*

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 15 mm alebo cca. 20 mm
biela
cca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 35 dB do 49 dB (bez perforovania)
od 31 dB do 49 dB (s perforovaním)
αw = 0,10 / NRC = 0,10 (bez perforovania)
αw =0,45 / NRC = 0,50 (s perforovaním)
do 95 % RH
do F 120 (DIN 4102)
do REI 120 (DIN EN 13501-2)


Povrchový design Finetta

Stropné systémy OWA

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*
Absorbcia zvuku

Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť*

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 15 mm alebo cca. 20 mm
biela
cca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 31 dB do 49 dB
αw = 0,70 / NRC = 0,65
do 95 % RH
do F 120 (DIN 4102)
do REI 120 (DIN EN 13501-2)


Povrchový design Cosmos

Stropné systémy OWA

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*

Absorbcia zvuku

Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť*

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 15 mm alebo cca. 20 mm
biela
cca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 35 dB do 49 dB (bez perforovania)
od 31 dB do 49 dB (s perforovaním)
αw = 0,25 / NRC = 0,25 (bez perforovania)
αw = 0,65 / NRC = 0,65 (s perforovaním)
do 95 % RH
do F 120 (DIN 4102)
do REI 120 (DIN EN 13501-2)

Povrchový design AquaCosmo

Stropné systémy OWA

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*

Absorbcia zvuku

Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť*

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 15 mm
biela
cca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 35 dB do 49 dB (bez perforovania)
od 31 dB do 49 dB (s perforovaním)
αw = 0,25 / NRC = 0,25 (bez perforovania)
αw =0,55 / NRC = 0,55 (s perforovaním)
do 100 % RH
do F 120 (DIN 4102)
do REI 120 (DIN EN 13501-2)


Povrchový design Sternbild

Stropné systémy OWA

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*
Absorbcia zvuku
Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť*

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 15 mm alebo cca. 20 mm
biela
cca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 31 dB do 49 dB (s perforovaním)
αw = 0,70 / NRC = 0,70
do 95 % RH
do F 120 (DIN 4102)
do REI 120 (DIN EN 13501-2)


Povrchový design Futura

Stropné systémy OWA

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*
Absorbcia zvuku
Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť*

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 15 mm alebo cca. 20 mm
biela
cca. 86 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 31 dB do 49 dB
αw = 0,70 / NRC = 0,75
do 95 % RH
do F 120 (DIN 4102)
do REI 120 (DIN EN 13501-2)


Povrchový design Harmony

Stropné systémy OWA

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*
Absorbcia zvuku
Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť*

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 15 mm alebo cca. 20 mm
biela
cca. 86 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 31 dB do 49 dB
αw = 0,75 / NRC = 0,75 (bez perforovania)
do 95 % RH
do F 120 (DIN 4102)
do REI 120 (DIN EN 13501-2)


Povrchový design Schlicht, Universal

Stropné systémy OWA

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*

Absorbcia zvuku

Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť*

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 15 mm alebo cca. 20 mm
biela
cca. 91 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 35 dB do 49 dB (design Schlicht)
od 31 dB do 49 dB (design Universal)
αw = 0,15 / NRC = 0,15 (design Schlicht)
αw =0,50 / NRC = 0,55 (design Universal)
do 95 % RH
do F 120 (DIN 4102)
do REI 120 (DIN EN 13501-2)


Povrchový design LunaMateriál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*

Absorbcia zvuku
Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť*

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 15 mm alebo cca. 20 mm
biela
cca. 90 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 35 dB do 49 dB (bez perforovania)
od 31 dB do 49 dB (s perforovaním)
αw = 0,20 / NRC = 0,20 (bez perforovania)
αw =0,30 / NRC = 0,30 (s perforovaním)
do 95 % RH
do F 120 (DIN 4102)
do REI 120 (DIN EN 13501-2)


Povrchový design OWAlux

Stropné systémy OWA

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*

Absorbcia zvuku

Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť*

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 15 mm
biela, strieborná
na požiadanie
od 35 dB do 49 dB (bez perforovania)
od 31 dB do 49 dB (s perforovaním)
αw = 0,10 / NRC = 0,10 (bez perforovania)
αw =0,70 / NRC = 0,70 (s perforovaním)
do 95 % RH
do F 120 (DIN 4102)
do REI 120 (DIN EN 13501-2)

*závislé od systému, nosnej časti stropu
a ostatných dodatočných opatrení

OWAcoustic® smart


Povrchový design Sandila

stropné systémy OWA

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*

Absorbcia zvuku

Odolnosť proti vlhkosti

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 14 mm
biela
cca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 35 dB do 49 dB (bez perforovania)
od 31 dB do 49 dB (s perforovaním)
αw = 0,10 / NRC = 0,10 (bez perforovania)
αw =0,45 / NRC = 0,50 (s perforovaním)
do 95 % RH


Povrchový design Finetta

Stropné systémy OWA

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*
Absorbcia zvuku
Odolnosť proti vlhkosti

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 14 mm
biela
cca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 31 dB do 49 dB
αw = 0,70 / NRC = 0,65
do 95 % RH


Povrchový design Sternbild

Stropné systémy OWA

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*
Absorbcia zvuku
Odolnosť proti vlhkosti

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 15 mm alebo cca. 20 mm
biela
cca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 31 dB do 49 dB (s perforovaním)
αw = 0,70 / NRC = 0,70
do 95 % RH


Povrchový design Harmony

Stropné systémy OWA

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*
Absorbcia zvuku
Odolnosť proti vlhkosti

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 14 mm
biela
cca. 86 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 31 dB do 49 dB
αw = 0,75 / NRC = 0,75 (bez perforovania)
do 95 % RH


Povrchový design Futura

Stropné systémy OWA

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*
Absorbcia zvuku
Odolnosť proti vlhkosti

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 15 mm alebo cca. 20 mm
biela
cca. 86 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 31 dB do 49 dB
αw = 0,70 / NRC = 0,75
do 95 % RH

*závislé od systému, nosnej časti stropu
a ostatných dodatočných opatrení

OWAdeco®


Povrchový design Comet

Stropné systémy OWA

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia
Absorbcia zvuku
Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť

Platňa z minerálnej vlny
B-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 12 mm
biela
cca. 86 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
na požiadanie
αw = 0,65 / NRC = 0,65
do 70 % RH
F 0


Povrchový design Sirius

Stropné systémy OWA

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia
Absorbcia zvuku
Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť

Platňa z minerálnej vlny
B-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 12 mm
biela
cca. 89 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
na požiadanie
αw = 0,50 / NRC = 0,50
do 70 % RH
F 0


Povrchový design Taurus

Stropné systémy OWA

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia
Absorbcia zvuku
Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť

Platňa z minerálnej vlny
B-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 12 mm
biela
cca. 85 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
na požiadanie
αw = 0,65 / NRC = 0,65
do 70 % RH
F 0


Povrchový design Tacla

Stropné systémy OWA

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia
Absorbcia zvuku
Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť

Platňa z minerálnej vlny
B-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 12 mm
biela
cca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
na požiadanie
na požiadanie
do 70 % RH
F 0

OWAtecta®

OWAtecta®

... lebo kov je iný..

Kovové stropy sú špecifické. Hustota ich povrchu a striedmosť ich dizajnu ponúka architektovi a staviteľovi zvláštne kreatívne možnosti a riešenia na mnoho typov stavebných projektov. V programe kovových stropov máme širokú škálu dosák z pozinkovaného oceľového plechu a hliníka s práškovým farebným povrchovýmnáterom.

Plánovanie s OWAtecta®

Tvorenie variácií

Stropov OWAtecta® je systémový rad, ktorý je určený na poskytovanie riešení pre všetky inštalačné situácie. A So svojimi rozličnými tvarovými koncepciami je vhodný nielen na projekty nových stavieb, ale dá sa s dôverou použiť aj v rámoch pri renovačných a rekonštrukčných opatreniach.

Kovové dosky poskytujú zvlášť dobrú akustiku vďaka rozličným povrchovým perforáciám, ktoré dopĺňajú aj celkový návrhový vzor dosák.

Dosky sa môžu inštalovať niekoľkými rozdielnymi spôsobmi - uloženie, prichytenie, zavesenie a zavesenie s pásovým rastrom. Potrebné závesné sekcie a komponenty sú všetky k dispozícii z programu OWAconstruct ®, napríklad závesy, hlavné žliabkové sekcie, lemy stien a stenové pružiny atď.

Priemery otvorov

Geometria akustiky

Dosky OWAtecta®-kazety sú k dispozícii s rozličnými vzormi perforácie povrchu – od hrubých otvorov ponajjemnejšie mikroperforácie. Tie umožňujú optimalizáciu času odrážania tak, aby vyhovovala požiadavkámakustiky a návrhu priestoru.

OWAtecta® perfora

Akustické stropy, ktoré ovládajú zvuk

Kovové stropy OWAtecta®-perfora boli vyvinuté v úzkej spolupráci s inštitútom Fraunhofer-Institute for Building Physics (Stuttgart) a boli patentované ako kovové stropy s miktoperforáciami. Optimálna akustická charakteristika týchto oceľových dosák je 40000 drobných otvorov na m², čo zabezpečuje redukciu energie zvuku a vyrovnanýpomer zvukovej absorpcie a zvukovej odrazivosti.

Zaujímavý vizuálny efekt: mikroperforácie sa nedajú vizuálne vnímať z normálnej vzdialenosti od stropu. Strop má teda vzhľad prostého neperforovaného povrchu monolitického typu. Taktiež, keďže len 0,64 % povrchu stropu je otvorených, odraz svetla je podobný neperforovanému povrchu.

Zaujímavý vizuálny efekt: mikroperforácie sa nedajú vizuálne vnímať z normálnej vzdialenosti od stropu. Strop má teda vzhľad prostého neperforovaného povrchu
monolitického typu. Taktiež, keďže len 0,64% povrchu stropu je otvorených, odraz svetla je podobný neperforovanému povrchu.

Protipožiarna ochrana s OWAtecta®

Čas vyhráva – odolnosťou voči požiaru

Naše závesné systémy v kombinácii s doskami OWAcoustic ®-kazety a kombinované s podhľadovou lícovou štruktúrou poskytujú ochranu až do F 90. Stropy OWAtecta® sú k dispozícii aj ako nezávislé, samostatné protipožiarne ochranné jednotky, ako systémy F 30 barriere Metal, F 30 Solo Metal, EI 30 (a <->b) tecral.

Čisté priestory s OWAtecta®

Čisté priestory vyhovujúce normám USA

Stavebné materiály na čisté priestory sú predmetom špeciálnych požiadaviek na čistotu vzduchu vyjadrené ako minimálna emisia častíc rozptýlených vo vzduchu. Sme v súlade s maximálnymi hladinami noriem Spojených štátov. Systémy OWAtecta®-Systéms sa klasifikujú ako vyhovujúce federálnym normám 209E v triede 10. To zodpovedá aj európskej norme ISO 14 644-1 (trieda 4) a nemeckej norme VDI 2083 (trieda 2).

Chladenie s OWAtecta®

Mierny chlad, ktorý prichádza zhora

Klimatizácia zvyšuje pohodu a schopnosti v pracovných priestoroch. V spolupráci s výrobcom technických chladiacich komponentov sme vyvinuli OWAtecta®-Cool ceilings – na mierny chlad, ktorý bezhlučne klesá do priestoru.

Perforácie
Povrchový design OWAtecta® perforaMateriál
Trieda stavebného materiálu
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Zvuková redukcia*
Absorbcia zvuku
Požiarna odolnosť*

pozinkovaná dosková oceľ
A1 podľa EN 13501-1
0,5 mm
podobne RAL 9010
cca. 86 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 15 dB to 44dB
aw = 0,35 / NRC = 0,50
až do F 90 (DIN 4102)
* V závislosti od systému, líca a iných úprav