5 minutes min

Čo ďalej po montáži sadrokartónu?

Tmelenie sadrokartónovej dosky

Ako na tmelenie a brúsenie sadrokartónu, aby výsledok vyzeral ako od profesionála?

Finálna úprava povrchu je dôležitým krokom pri montáži sadrokartónu. Skladá sa z tmelenia, špárovania a brúsenia. Cieľom je pripraviť povrch na konečné maľovanie, tapetovanie alebo obkladanie.

To, do akej miery budeme povrch sadrokartónu brúsiť a tmeliť, závisí od stavu povrchu, množstva nerovností a nečistôt, ale tiež od toho, akú kvalitu tmelenia chceme dosiahnuť. V praxi sa totiž rozlišujú štyri stupne (Q1 – Q4).

 • Q1 – plochy, kde neprekážajú ani väčšie stopy po náradí a nerovnosti. Takáto úroveň sa využíva na obklady.
 • Q2 – plochy s občasným lokálnym výskytov nerovností a stôp po náradí. Ide o povrchy s hrubou štruktúrou.
 • Q3 – povrchy so zvýšenými estetickými požiadavkami, pod priamym svetlom môže byť viditeľných niekoľko značiek a stôp. Takáto úroveň úpravy vytvára povrchy s jemnou štruktúrou.
 • Q4 – najvyššia úroveň povrchovej úpravy s minimálnym výskytom značiek alebo stôp. Výsledkom sú steny alebo plochy s hladkým povrchom. 

Ďalšie informácie o povrchovej úprave sadrokartónu a stupňoch kvality nájdete v našej prehľadnej tabuľke.

 

Tmelenie po montáži sadrokartónu

Úprava sadrokartónu prichádza na rad vo chvíli, kedy je podkonštrukcia opláštená sadrokartónovými doskami (u priečok z oboch strán). Tmelenie by sme mali vykonávať až po dokončení mokrých procesov a vyschnutí stavby, za teploty nad +5 °C.

Proces tmelenia pozostáva z viacerých úkonov: tmelenie špár a dier po skrutkách, tmelenie nerovností a finálne brúsenie. Prvým dôležitým krokom je výber vhodného tmelu na sadrokartón. Ten by mal byť kompatibilný s použitými doskami a zabezpečiť spoľahlivé a trvanlivé spoje.

Pri Rigipse si môžete vybrať z dvoch druhov: z práškových tmelov a tmelov vo forme pasty.

Práškové tmely na báze sadry sa predávajú vo forme prášku, ktorý sa mieša s vodou.

Najčastejšie sa používajú na pretmelenie prvej vrstvy po montáži sadrokartónu pomocou výstužnej pásky. Odporúčame napríklad špachtľovací tmel Vario alebo Vario H.

Tmely vo forme pasty sa zas predávajú vo vedrách. Najčastejšie sa používajú na finálne tmelenie, na plynulý prechod medzi doskami. Pastové tmely sa niekedy používajú aj ako lepidlá, od ktorých sa líšia len tým, že obsahujú väčšie množstvo plniva.

Na zakrytie spojov medzi dvoma sadrokartónovými doskami vzniknutými po montáži sadrokartónu, ale aj škár, trhlín a prasklín sa využívajú aj tmeliace pásky. Okrem zakrytia nerovností dokážu zlepšiť pevnosť spojov. Obsahujú totiž sklenenú vláknitú armatúru, ktorá pomáha zvýšiť stabilitu spoja a minimalizovať riziko jeho pukania.

Proces tmelenia

 

Proces tmelenia krok za krokom

 1. Pretmelenie špár s výstužnou páskou: do škáry nanesieme vrstvu tmelu, následne priložíme sklovláknitú alebo papierovú výstužnú pásku a zatlačíme ju do tmelu pomocou hladidla alebo špachtle.
 2. Pretmelenie spojov: hlavičky skrutiek sa tmelia dvoma ťahmi do kríža, aby na povrchu nevznikali bubliny.
 3. Finálne tmelenie: len čo prvá vrstva tmelu zaschne, môžeme pristúpiť ku konečnej úprave. Tmel sa nanáša v tenkej vrstve a roztiera sa do stratena. Odporúčame použiť širokú špachtľu, valček alebo airless technológiu.
 4. Brúsenie: skôr, než sa pustíme do brúsenia, je potrebné dodržať technologickú prestávku (nájdete na obale konkrétneho tmelu) a vyskúšať, či je tmel zaschnutý. Pokiaľ si chcete uľahčiť prácu, zvoľte tmel ProMix Easy, ktorý sa dobre brúsi aj po úplnom zatvrdnutí tmelu.

 

Brúsenie povrchu sadrokartónu

Ako prvé je potrebné očistiť povrch od prachu a nečistôt, aby sme ich pri brúsení nevtlačili do sadrokartónu. Poslúži nám na to napríklad jemný štetec. Samotné brúsenie sa vykonáva pomocou brúsnej sieťky alebo brusného papiera. Začiatočníkom odporúčame jemnejšie zrná (120 alebo 150), aby sa predišlo prebrúseniu povrchu.

Tipy na brúsenie:

 • Brúsenie by malo byť vykonávané v rovnomernej tlakovej sile a pohyboch, aby sa zabránilo vzniku nerovností. Odporúča sa používať brúsnu sieťku na otáčavom brúsnom stroji alebo brúsnom bloku, ktorý zabezpečí rovnomernejšiu prácu.
 • Po prvom brúsení je potrebné dôkladne skontrolovať povrch a identifikovať nedokonalosti, ako sú nerovnosti, prietrže alebo výčnelky. Tieto nedostatky je nutné opraviť ďalšou vrstvou sadrokartónového tmelu.
 • Po zaschnutí tmelu je potrebné ešte raz prebrúsiť celý povrch s jemnejšou brúsnou sieťkou, napríklad so zrnom 220 alebo 240. Tento krok pomôže dosiahnuť ešte hladší povrch a zabezpečiť, že opravy nebude vôbec vidieť.
 • Celý proces brúsenia by sa mal vykonávať s dôrazom na trpezlivosť a presnosť. Pravidelná kontrola povrchu po každom kroku a použitie správnych nástrojov a techník sú nevyhnutné na dosiahnutie dokonalého výsledku.
 • Po dokončení brúsenia je možné pokračovať v ďalších krokoch, ako je nanesenie penetračného a finálneho náteru podľa požiadaviek projektu.   Podrobný návod na tmelenie a brúsenie sadrokartónu nájdete vo videu Desatoro tmelenia.

 

Úprava v kvalite Q3 a Q4

Úprava povrchu v kvalite Q3 a Q4 predstavuje splnenie tých najvyšších požiadaviek na estetiku výsledného povrchu. Na dosiahnutie úrovne Q3 je potrebné dodatočné rozšírené pretmelenie špár finálnym tmelom a celoplošné uzavretie pórov sadrokartónovej plochy roztiahnutím tmelu na plochu. Pre hladký či lesklý povrch steny úrovne Q4 bude nevyhnutné aj celoplošné stierkovanie sadrokartónu vhodným materiálom v min. hrúbke 1 mm. 

 

Finálne povrchové úpravy

S ohľadom na zníženie a zjednotenie nasiakavosti povrchu je vhodné povrch zatmelených a vybrúsených dosiek napenetrovať vhodným penetračným náterom.

Penetračné nátery upravia nasiakavosť alebo priľnavosť povrchu a pripravia ho na optimálnu aplikáciu omietky alebo finálnu úpravu steny do požadovanej kvality. Penetračný náter je potrebné vyberať v závislosti od druhu podkladovej konštrukcie.

Pri sadrokartónových povrchoch možno zvoliť všetky bežné povrchové úpravy ako maľovanie, tapetovanie, keramický obklad a pod. Pri voľbe konkrétnych materiálov vyberte taký, ktorý je výrobcom odporúčaný na nanášanie na sadrokartón.

Pokiaľ sa do týchto úprav púšťate svojpomocne, odporúčame praktickú brožúru Sadrokartón zvládneme sami s praktickými tipmi, ktoré vás procesmi prevedú krok po kroku.