Bezpečnostné konštrukcie

Bezpecnostne priecky Rigips

Bezpečnostné konštrukcie

Bezpečnostné konštrukcie sú testované a klasifikované podľa STN EN 1627 na odolnosť proti vlámaniu. Špeciálne bezpečnostné konštrukcie Rigips sa uvádzajú v dvoch variantoch - základná bezpečnostná trieda RC2 a vyššia trieda bezpečnosti RC3. Na dosiahnutie bezpečnostných vlastností pri niektorých konštrukciách sa v skladbe použije oceľový plech, pri iných je požadovaná bezpečnosť dosiahnutá využitím unikátnych vlastností špeciálnych konštrukčných sadrokartónových dosiek RigiStabil (DFRIEH2) a Habito (DFRIH1). Montáž bezpečnostných konštrukcií Rigips môžu realizovať iba špeciálne vyškolené firmy, ktoré získali Osvedčenie na montáž, vydané spoločnosťou Saint-Gobain Construction Products, divízia Rigips.

Všetky naše konštrukčné systémy nájdete v našom kalkulačnom programe - SELEKTOR.