Slovníček pojmov

Slovnik pojmov suchej vystavby

Slovníček pojmov suchej výstavby

Vysvetlenie základných pojmov a odborných výrazov, ktoré pochádzajú nie len z oblasti suchej výstavby.

 • Sadrokartónové dosky – stavebné dosky so sadrovým jadrom, ktoré sú oblepené kartónovým plášťom.
 • Sadrovláknité dosky Rigidur – stavebné dosky vyrábané zo sadry, papierových vlákien a minerálnych prísad. Na povrchu dosky nie je kartónový plášť. Konštrukcie so sadrovláknitými doskami sa vyznačujú vysokou pevnosťou a stabilitou.
 • Sadrové omietky a maliarske stierky – omietky a stierky na báze sadry určené pre vyrovnávanie a prípravu povrchov pred maľovaním interiéru.
 • Akustické podhľady - špeciálne systémy z dierovaných sadrokartónových dosiek s vysokou a rovnomernou zvukovou pohltivosťou umožňujúce presné ovplyvnenie doby dozvuku a vytvorenie optimálnej akustickej pohody podľa účelu miestnosti.
 • Kazetové podhľady - demontovateľné kazety (dosky) so základným rozmerom 600 x 600 mm pre ekonomické riešenie podhľadu s rôznym prevedením hrán a dizajnu.
 • Konštrukčné profily - oceľové tenkostenné pozinkované profily pre montáž stavebných systémov suchej výstavby.
 • Predsadené steny – ľahké steny postavené pred existujúcu (nosnú) stenu. Použitie pre estetické vylepšenie stávajúcich povrchov, zvýšenie hodnôt tepelno-izolačných vlastností a nepriezvučnosti stien, prípadne pre vytvorenie medzipriestoru pre vedenie inštalácií.
 • Priečky a deliace steny – nenosné, samonosné, interiérové konštrukcie určené k členeniu interiéru na jednotlivé miestnosti.
 • Škárovace tmely – sadrové materiály vo forme prášku, ktoré sa po rozmiešaní s vodou používajú pre tmelenie sadrokartónových dosiek
 • Suchá výstavba – druh stavebnej technológie. Pri tomto spôsobe stavby sa používajú mokré procesy iba minimálne alebo vôbec (napr. pre sadrokartónové konštrukcie).
 • Suché podlahy – podlahy, vytvorené suchou cestou (tj. bez mokrých procesov) zo sadrokartónových alebo sadrovláknitých dosiek.
 • Parozábrana – fólie, ktorých difúzny odpor je väčší alebo rovný difúznemu odporu PE- fólie 0,2 mm.