Postup - Spracovanie sadrokartónových dosiek Rigips

Postup - montáž závesného podhľadu

Sadrokartónové dosky Rigips

Sadrokartónové dosky sú základnou súčasťou interiérových konštrukcií zo sadrokartónu. Sadrokartónové dosky sú vyrobené zo sadry a špeciálneho vysokopevnostného kartónu. Vyrábajú sa v základnej kvalite, v úpravách do vlhka alebo za účelom dosiahnutia vyššej požiarnej odolnosti konštrukcie. Všetky sadrokartónové dosky Rigips sú hygienicky nezávadné a nehorľavé. Ich použitie v interiéri urýchľuje výstavbu vďaka absencii vlhkých procesov.

Úsporu prinesie aj ich nízka hmotnosť. Zvyšujú taktiež kvalitu bývania, pretože regulujú vlhkosť v interiéri.

Sadrokartónové dosky nie sú určené do nosných konštrukcií a nie sú vhodné na použitie v exteriéri.

Spracovanie sadrokartónových dosiek Rigips
Rezanie sadrokartónových dosiek robíme nožom
Zameranie a montáž stropných profilov

 1a) Najprv narežeme povrch dosky na lícnej strane
 1b) Sadrokartónovú dosku otoêíme a zlomíme v mieste narezania
 1c) Následne prerežeme kartón na zadnej strane dosky

Zložitejšie rezanie sadrokartónových dosiek, napr. rezanie dosky pod uhlom alebo kútové výrezy, vykonávame ruênou pílkou „chvostovkou“
Akustická izolácia profilov
Príprava roštov pre prichytenie stropu zo sadrokartónu
Príprava roštov pre prichytenie stropu zo sadrokartónu

R-UD RigiProfily pripevňujeme na obvodovú stenu po predvŕtaní plastovými natĺkacími hmoždinkami, príp. inými vhodnými pripevňovacími prostriedkami podľa druhu materiálu, ktorý na strop použijeme. Vzájomný rozostup pripevnenia je max. 800 mm. Vzdialenosť prvého pripojenia od rohu miestnosti je maximálne 200 mm.

Rozmeranie polohy závesov pre konštrukciu
Rozmeranie polohy závesov pre konštrukciu

Rozmeriame polohu závesov, ktoré rozmiestnime tak, aby v smere nosných profilov bol ich rozostup max. 900 mm a v kolmom smere bol max. 1 000 mm, tým vznikne “sieť” závesov 0,9 x 1 m. Vzdialenosť krajného nosného R-CD RigiProfilu od steny je max. 1 000 mm a vzdialenosť krajného závesu od steny v opačnom (kolmom) smere je max. 900 mm.

Pripevnenie drôtu s okom pre zavesenie sadrokartonového stropu
Pripevnenie drôtu s okom pre zavesenie sadrokartonového stropu

Drôt s okom k nosnému stropu pripevníme buď jedným oceľovým stropným klincom DN6 do betónového stropu, alebo jednou skrutkou s plochou hlavou typu FN na drevené prvky stropov, a to do boku trámu, kde je skrutka namáhaná na strih. Na nosné kotvenie plafónu zo sadrokartónu na nosný strop nie je povolené používať plastové natĺkacie hmoždinky.

Montáž závesov pre sadrokartónový strop
Montáž závesov pre sadrokartónový strop

Na ukotvené drôty sa cez pero namontujú závesy. Odporúčame používať štvorbodový záves kvôli vyššej nosnosti a jednoduchšej montáži podhľadu.

Rýchly strop bez spojov podľa nášho návodu zhotovíte aj sami. Takto zhotovený podhľad je už pripravený na maľovanie.

 

Material potrebny na montaz stropu

domecek

 

 

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte našu Technickú podporu

poradenstvo@saint-gobain.com
0800 139 139

Kontaktný formulár ➔