Postup - práca so sadrokartónovými doskami Rigidur a RigiStabil

kruhy z dosiek Rigitone

Postup - práca so sadrokartónovými doskami Rigidur a RigiStabil

Všeobecné pokyny k práci s doskami Rigidur a RigiStabil

Zásady skladovania dosiek

Práca s doskami Rigidur a Rigistabil

Skladovanie dosiek Rigidur a RigiStabil

Skladovanie dosiek Rigidur a RigiStabil 2

 • dosky skladujeme na ležato na podklade s rozpätím max. 350 mm,
 • dosky Rigidur a RigiStabil nesmú byť vystavené priamemu pôsobenia povetrenostných vplyvov (dážď, sneh),
 • pre použitie dosiek pre interiér je odporúčané hrany dosiek penetrovať.
 • ​​na rezanie dosiek odporúčame použiť kruhovú pílu s odsávaním, režeme vždy z lícnej strany,
 • dosky možno ďalej opracovať a obrúsiť bežnými nástrojmi používanými pre prácu s drevom,
 • na spájanie dosiek používame oceľové sponky, špeciálne skrutky, a skrutky Rigidur a RigiStabil,
 • sponky a skrutky musia byť zapustené,
 • miesta spojenia sú podľa druhu rezu spojené lepením, tesne - bez tmelenia, alebo so špárou, ktorá sa následne tmelí.

Spájanie sadrokartónových dosiek Rigidur

Práca s doskami Rigidur a RigiStabil - spájanie dosiek
 • na spájanie dosiek používame oceľové sponky, špeciálne skrutky, a skrutky Rigidur a RigiStabil,
 • sponky a skrutky musia byť zapustené,
 • miesta spojenia sú podľa druhu rezu spojené lepením, tesne - bez tmelenia, alebo so špárou, ktorá sa následne tmelí.

 

Nosné a nenosné steny so sadrokartónom Rigidur a RigiStabil

Rošt je vytvorený z upevňovacích drevených profilov, a zvislých drevených stĺpov.

Postup montáže nosných stien zo sadrokartónu:

Konštrukcia z dosiek RigiStabil

 

 • zakreslenie umiestnenia steny na podlahu sa strop s vyznačením otvoru pre dvere,
 • ​​napojenie hranolov k stropu a podlahe, spolu s tesnením Rigips,
 • rozostavenie zvislých drevených stĺpikov, zakotvenie uhlovými kotvami,
 • opláštenie konštrukcie steny doskou RigiStabil,
 • montáž elektroinštalácie a sanitárnych inštalácii,
 • izolácia dutých priestorov minerálnou izoláciou pre zlepšenie akustických vlastnosti,
 • opláštenie druhej strany steny doskou Rigips,
 • nasleduje aplikácia sadrového tmelu,
 • pre nosné steny, napríklad pre drevodomy, nie je možné spájanie dosiek na výšku a upevnenie dosky sa robí aj do vodorovných hranolov.

Podkrovie, strechy a stropy Rigidur

Pri zateplení, alebo zobytnení podkrovia domov, či drevostavieb, opláštení šikmých striech, sú kladené iné nároky ako pre priečky a steny. Konštrukčné systémy musia v tomto prípade zabezpečiť tepelnú izoláciu, ochranu proti vlhkosti, hluku a požiaru, preto je nutné obložiť celú šikmú strechu.

Zateplenie podkrovia schéma

 

 • Používa sa izolácia z minerálnych vlákien.
 • Je nutné zamedziť kondenzácii vodných pár, použitím parozábrany.
 • Opláštenie doskami Rigips má svoje pravidlá.

 

Povrchové úpravy sadrokartónu

Vzhľadom na veľmi hladký povrch dosiek sú povrchy týchto stien vhodné na akúkoľvek ďalšiu úpravu.

Maľovanie a nátery na sadrokartóne

Obkladanie sadrokartónových stien

Omietky a tepety na sadrokartóne

 • na povrchovú úpravu sadrovláknitých dosiek sa používajú disperzné, latexové, akrylátové farby a laky.

 

 • plochy, ktoré budú vystavené krátkodobému pôsobeniu vody je nutné ošetriť plošnou vodotesnou izoláciou a následne je možné ich obkladať, lepiť kachličky,
 • obkladačky: vhodné sú umelé, alebo keramické.
 • po penetrácii je možné použiť tenkovrstvové, či štruktúrované omietky na minerálnej, alebo syntetickej báze,
 • pri externom použití, ako omietka drevodomu je potrebné povrch penetrovať,
 • na lepenie tapiet je možné použiť bežné tapetárske lepidlo
Náter a maľovanie dosiek RigiStabil a Rigidur

 

Povrchová úprava sadrokartónu

 

Tapetovanie sadrokartónu

 

 

Upevňovanie bremien

Na stenové a stropné konštrukcie z dosiek Rigips a RigiStabil je možné, pomocou vhodných upevňovacích prvkov - hmoždinkami pre duté konštrukcie, zavesiť závesné skrinky a ďalšie bremená.

Vonkajšie použitie sadrokartónových dosiek 

Dosky Rigidur a RigiStabil majú široké využitie vo vnútornej, suchej výstavbe. Sú však vhodné aj na vonkajšie konštrukcie nenosných a stenových, stropných konštrukcií, v garážach a na presahy striech a taktiež ako konštrukčný materiál pre stavbu drevostavby.

Pre stavbu drevostavieb s doskami Rigidur a RigiStabil je potrebné dodržať tieto zásady:

 • Dosky konštrukcie nesmú byť vystavené poveternostným vplyvom, ani ostrekovaniu vody.
 • Nosné konštrukcie musia byť schopné vzdorovať tlaku vetra.
 • Kovové konštrukčné prvky je potrebné antikorózne ošetriť, drevené prvky impregnovať.
 • Používať parozábrany.
 • Po ukončení montáže, pred nanesením povrchovej úpravy je potrebné povrch dosiek penetrovať základným penetračným náterom.
 • Finálna povrchová úprava stien drevodomu sa robí kvalitným flexibilným lepidlom, do ktorého sa vkladá výstužná tkanina a následne sa nanesie tenkovrstvová omietka a fasádna farba na celú fasádu drevodomu.

Pozrite si ako sa dosky Rigidur H a RigiStabil využívajú pri stavbe drevodomov, montovaných drevostavách a koštrukciách priečok drevodomov. Ako na suché podlahy a podlahové systémy z dosiek Rigidur. Stavba drevodomov je cesta ku komfortnému, ekologickému a modernému domu.