Akustické dosky Rigitone Climafit Activ´Air ®

Climafit Protecto

Inovatívna sadrová doska s integrovanou radiačnou ochranou.
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Akustika - zvuková izolácia
Odolnosť proti žiareniu
Tepelná vodivosť

Prvá sadrová doska na svete so sadrovým jadrom modifikovaným grafitom je vysoko kvalitný stavebný materiál, ktorý je ideálny pre použitie v štrukturálne stavebno-biologicky dobre navrhnutých obytných a pracovných priestoroch. Tajomstvo dosky Climafit je sadrové jadro, ktoré obsahuje grafitové granule ECOPHIT. Jedná sa o prírodný minerál, ktorý je zdravotne neškodný, nehorľavý, chemicky a tepelne veľmi odolný a mimoriadne vodivý. Vo výrobnom procese sa objem prírodného grafitu zvyšuje alebo rozširuje až 400-krát. Vďaka tejto expanzii je grafitový povrch značne zväčšený, čo vedie k výraznému zníženiu hmotnosti. Zároveň však grafit zachová svoju vlastnú veľmi dobrú elektrickú a tepelnú vodivosť (tepelná vodivosť v rozsahu hliníka). Takto získaný granulovaný grafit je pridaný k sadrovej hmote a spracuje sa na elektricky vodivé sadrové dosky.

Hlavné výhody dosky Climafit Protecto

  • vyrobený z prírodných materiálov, 100% recyklovateľný,
  • reguluje klímu,
  • mnohostranne použiteľný,
  • nehorľavý,
  • nízke náklady na údržbu,
  • rýchla a jednoduchá montáž,
  • vysoká tepelná vodivosť.

Odrazivosť a pohltivosť dosiek Climafit Protecto

Climafit Protecto odrazivost a pohltivost dosiek s radiacnou ochranou

Veľkoplošné kovové clony odrážajú elektromagnetické vlny podobne ako zrkadlo. Tento odraz môže viesť k opačnému vyjadreniu stojatých vĺn (interferencií). Výsledná intenzita poľa môže byť dokonca lokálne zosilnená v smere odrazu. Kvôli minimálnym stratám vedenia na kovových predmetoch je energia elektromagnetického poľa zadržaná a elektromagnetická vlna je minimalizovaná v smere šírenia.

Inakšie sa to prejaví pri Climafit doske: jej sadra obsahuje vodu viazanú na kryštály. Vďaka unikátnej kombinácii elektricky vodivého grafitu a kryštalizujúcej vody si zachová doska Climafit svoju elektrickú vodivosť. Vďaka špeciálnemu takzvanému dipólovému momentu pomocou elektromagnetického žiarenia sa molekuly vody rozkmitajú. V dôsledku tohto kmitania sa sálavá energia premieňa na kinetickú energiu, t.j. teplo sa implementuje. Toto teplo sa potom cez grafit rozptýli, čím sa žiarenie absorbuje.

Táto špeciálna kombinácia dosky Climafit umožňuje značne absorbovať a odrážať elektromagnetické vlny. Keď elektromagnetická vlna zasiahne dosku Climafit, vlna sa viac alebo menej odráža. Neodrazená časť vlny preniká do materiálu (prenos) a tam je vo veľkom rozsahu absorbovaná. Pri výstupe vlny na zadnej strane clony dochádza znova k odrazu.

Použitie dosiek Climafit Protecto

Vhodné na vytvorenie systému chladenia a ohrevu interiéru. Systém poskytuje aj jedinečnú ochranu zdravia proti stále zvyšujúcemu sa elektrosmogu z elektronických zariadení.

Dokumenty

Vybrať všetky
Environmentálne prehlásenie o produkte
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
4 datasheets related with the product
4 datasheets related with the product
Technický list Climafit páska
Technický list Climafit uzemňovací pás
Technický list Rigitone Climafit
Technický list Rigitone Climafit Protecto
Vyhlásenie o parametroch