OWA Smart - minerálne kazety

OWA Smart Finetta

Akustika - zvuková izolácia
Akustika - zvuková pohltivosť
Odolnosť proti vlhkosti a plesniam

Tenšia verzia minerálneho stropu Finetta má jemné až stredne hrubé perforácie pre dobrú absorpciu zvuku za atraktívnu cenu.

Technické informácie

Vlastnosti produktu

Materiál Minerálna kazeta
Farba Biela
Hrúbka 14 mm
Odrazivosť svetla cca 88%
Trieda reakcie na oheň A2-s1, d0
Absorpcia zvuku αw 0,60
Pozdĺžna akustická izolácia Dn,f,w

až 31 dB

Odolnosť proti vlhkosti RH 90%

Dokumenty

Vybrať všetky
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
Vyhlásenie o parametroch