Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Súvisiaca dokumentácia

Voľne dostupná dokumentácia


Rimat 150 G

Rimat 150 G je jednovrstvová sadrová omietka pre strojné spracovanie. Chemicky sa jedná o zmes hemihydrátu síranu vápenatého, vápenného hydrátu, piesku, perlitu a prísad na zlepšenie spracovania, priľnavosti a stavebno-fyzikálnych vlastností.

Použitie

Rimat 150 G je omietka vhodná na omietanie betónu, stabilného muriva a plášťových betónových konštrukcií v interiéri. Táto omietka sa používa na steny a stropy v interiéroch s obvyklou vlhkosťou vzduchu vrátane domácich kuchýň a kúpeľní.

Odporučená hrúbka omietky je:
Stena: 10 mm
Strop: 8 mm
Ľahké stav. tvárnice: 15 mm

Spracovanie omietky

Zmes omietky sa spracováva všetkými bežnými omietacími strojmi, podľa pravidiel na spracovanie, uvedených výrobcom omietacích strojov. Zmeny pomeru suchej zmesi a vody sa prejavia na vlastnostiach spracovávanej zmesi, hlavne dobou tuhnutia a výslednou pevnosťou.
Po dobu spracovateľnosti, ktorá je udaná na balení, sú zachované parametre spracovania (zámesové pomery, doba spracovateľnosti) podľa údajov výrobcu. Po uvedenej dobe spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchyľovať od údajov výrobcu. Aj napriek tomu, pokiaľ je materiál správne skladovaný a spracovaný do 48 mesiacov od dátumu výroby, zostávajú zachované požadované parametre konečnej funkcie v stavbe (prídržnosť, pevnosť).

Skladovanie omietky

Omietku je nutné skladovať v suchom prostredí. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. K ochrane produktu počas alebo pred jeho spracovaním je nutné otvorené alebo porušené vrecia náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti.