Nájdite sa

Na stiahnutie


Montáž krok za krokom

Podrobný montážny návod pre steny, stropy a podkrovie so systémami Rigips nájdete tu.


Postup montáže pre konštrukcie s doskami Rigidur

Všeobecné pokyny k práci s doskami Rigidur a Rigistabil

Zásady skladovania dosiek


 • dosky skladujeme na ležato na podklade s rozpätím max. 350 mm
 • dosky rigidur a Rigistabil nesmú byť vystavené priamemu pôsobenia povetrenostných vplyvov (dážď, sneh)
 • pre použitie dosiek pre interiér je odporúčané hrany dosiek penetrovať
Práca s doskami Rigidur a Rigistabil

Rezanie dosiek Rigidur pre pouzitie na konstrukciu drevostavby

 • ​​na rezanie dosiek odporúčame použiť kruhovú pílu s odsávaním, režeme vždy z lícnej strany
 • dosky možno ďalej opracovať a obrúsiť bežnými nástrojmi používanými pre prácu s drevom
 • na spájanie dosiek používame oceľové sponky, špeciálne šrouby, a šrouby Rigidur a Rigistabil
 • sponky a šrouby musia byť zapustené
 • miesta spojenia sú podľa druhu rezu spojené lepením, tesne - bez tmelenia, alebo so špárou, ktorá sa následne tmelíSpajanie dosiek Rigidur pre pouzitie na konstrukciu drevostavieb

Nosné a nenosné steny Rigidur a RigiStabil

Rošt je vytvorený z upevňovacích drevených profilov, a zvyslých drevených stĺpov

Kostrukcia stien s doskami Rigidur a Rigistabil

Postup montáže:

 • zakreslenie umiestnenia steny na podlahu sa strop s vyznačením otvoru pre dvere
 • ​​napojenie hranolov k stropu a podlahe, spolu s tesnením Rigips
 • rozostavenie zvyslých drevených stĺpikov, zakotvenie uhlovými kotvami
 • opláštenie konštrukcie steny doskou Rigistabil
 • montáž elktroinštalácie a sanitárnych inštalácii
 • izolácia dutých priestorov minerálnou izoláciou pre zlepšenie akustických vlastnosti
 • opláštenie druhej strany steny doskou Rigips
 • nasleduje aplikácia sádrového tmelu
 • pre nosné steny, napríklad pre drevodomy, nie je možné spájanie dosiek na výšku a upevnenie dosky sa robí aj do vodorovných hranolov


Podkrovie, strechy a stropy Rigidur

Pri zateplení, alebo zobytnení podkrovia domov, či drevostavieb, opláštení šikmých striech, sú kladené iné nároky ako pre priečky a steny. Konštrukčné systémy musia v tomto prípade zabezpečiť tepelnú izoláciu, ochranu proti vlhkosti, hluku a požiaru, preto je nutné obložiť celú šikmú strechu.

Zateplenie, zobytnenie podkrovia s doskami Rigips
 • používa sa izolácia z minerálnych vlákien
 • je nutné zamedziť kondenzácii vodných pár, použitím parozábrany
 • opláštenie doskami Rigips má svoje pravidlá

Povrchové úpravy

Vzhľadom na veľmi hladký povrch dosiek sú povrchy týchto stien vhodné na akúkoľvek ďalšiu úpravu
Povrchove upravy na doskach Rigips

 • nátery: disperzné, latexové, akrylátové farby a laky
 • tapety: sadrovláknité dosky Rigidur sú od výroby penetrované. Dosky Rigistabil sa odporúča penetrovať. Na lepenie tapiet je možné použiť bežné tapetárske lepidlo
 • obkladačky: vhodné sú umelé, alebo keramické. Plochy, ktoré budú vystavené krátkodobému pôsobeniu vody je nutné ošetriť plošnou vodotesnou izoláciou
 • omietky: po penetrácii je možné použiť tenkovrstvové, či štruktúrované omietky na minerálnej, alebo syntetickej báze. Pri externom použití, ako omietka drevodomu je potrebné povrch penetrovať


Upevňovanie bremien

Na stenové a stropné konštrukcie z dosiek Rigips a RigiStabil je pomocou vhodných upevňovacích prvkov-hmoždinkami pre duté konštrukcie, zavesiť závesné skrinky a ďalšie bremená.


Vonkajšie použitie - pre konštrukciu drevostavieb


Dosky Rigidur a RigiStabil majú široké využitie vo vnútornej, suchej výstavbe. Sú však vhodné aj na vonkajšie konštrukcie nenosných a stenových, stropných konštrukcií, v garážach a na presahy striech a taktiež ako konštrukčný materiál pre stavbu drevostavby.

Pre stavbu drevostavieb s doskami Rigidur a RigiStabil je potrebné dodržať tieto zásady:
 • dosky konštrukcie nesmú byť vystavené poveternostným vplyvom, ani ostrekovaniu vody
 • nosné konštrukcie musia byť schopné vzdorovať tlaku vetra
 • kovové konštrukčné prvky je potrebné antikorózne ošetriť, drevené prvky impregnovať
 • používať parozábrany
 • po ukončení montáže, pred nanesením povrchovej úpravy je potrebné povrch dosiek penetrovať základným penetračným náterom
 • finálna povrchová úprava stien drevodomu sa robí kvalitným flexibilným lepidlom, do ktorého sa vkladá výstužná tkanina a následne sa nanesie tenkovrstvová omietka a fasádna farba na celú fasádu drevodomu


Pozrite si ako sa dosky Rigidur H a Rigistabil využívajú pri stavbe drevodomov, montovaných drevostavách a koštrukciách priečok drevodomov. 
Ako na suché podlahy a podlahové systémy z dosiek Rigidur. 

Stavba drevodomov je cesta ku komfortnému, ekologickému a modernému domu.

Drevo a sadra sa k sebe hodiaVedeli ste, že drevo a dosky na báze sadry tvoria prirodzenú kombináciu stavebných materiálov? Je to tak, oba materiály totiž:

- patria k prírodným produktom ,
- zabezpečujú vysoké ekologické a hygienické parametre stavieb,
- zabezpečujú komfortnú interiérovú klímu.

A navyše, sadrové dosky viažu v sebe kryštalickú vodu a výborne chránia drevené prvky pred požiarom!


Webstránka Rigips používa súbory cookies na analýzu webu, zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre účely sociálnych sietí a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. Zatvorením tohto okna a pokračovaním v prehliadaní stránky súhlasíte s tým, že od nás prijmete cookies. Súhlasím Viac informácií