Nájdite sa

Na stiahnutie


Ručné sadrové omietky RIMANO

Ručné sadrové omietky RIMANO – systémy povrchových úprav so sadrou, poskytujú rýchle a praktické stavebné úkony. Šetria nielen čas, ale aj peniaze. Obsiahnutá sadra im dodáva neoceniteľné vlastnosti.


Sadrová omietka RIMANO Multi

Stiahnite si PDF

POPIS VÝROBKU
RIMANO Multi je univerzálna, sadrová, ručná omietka pre použitie v interiéri. Zmes zo sadry, vápenného hydrátu a perlitu, s prísadami na zlepšenie spracovateľnosti.

OBLASŤ POUŽITIA
Celoplošné omietanie stien a stropov, vyspravenie škár, inštalačných drážok a úpravu špaliet pri výmene okien. Obzvlášť sa hodí na použitie pri renováciách. Produkt je vhodný ako podkladová vrstva pod finálnu stierku (napr. Rimano Final alebo Rimano Glet XL), ktorú možno povrchovo upravovať maľovaním alebo tapetami, pri minimálnej hrúbke vrstvy 10 mm ho je taktiež možné použiť pod keramické obklady. Nízky difúzny odpor, zaručuje vynikajúcu reguláciu vlhkosti vo vnútorných priestoroch. Rimano Multi je určené pre ručné omietanie betónu (pre hladké povrchy je nutné použiť penetráciu Rikombi Kontakt pre zvýšenie priľnavosti) pevného muriva, tehál na stenách alebo stropoch. Je vhodný pre rekonštrukcie alebo ako podklad pod keramické obklady. Taktiež ho je možné použiť do priestorov so štandardnou vlhkosťou ako kuchyne alebo kúpeľne (záťažová skupina W3).

TECHNICKÉ ÚDAJE
Miešací pomer cca 1,5 kg/1 L vody
Spracovateľnosť cca 120 min
Hrúbka 5 – 50 mm
Spotreba cca 0,85 kg/m2/mm
Pevnosť v tlaku >2,5 N/mm2
Pevnosť v ťahu za ohybu >1,0 N/mm2
Faktor difúzneho odporu μ = 10
Reakcia na oheň A1
Balenie 20 kg vrecia/50 ks vriec na palete

SPRACOVANIE
Približne 1,5 kg zmesi vsypeme do 1 l vody. Po 3 minutách zmes rozmiešame dohladka ručne alebo elektrickou metlou. Nanášanie v dvoch vrstvách: Rimano Multi sa nanesie v požadovanej hrúbke na pripravenú plochu. Povrch sa uhladí v dvoch smeroch – zvisle a vodorovne. Po dostatočnom zaschnutí sa nanesie dokončovacia vrstva stierky (napr. Rimano Final alebo Rimano Glet XL). Udržujte v suchu! Nespracúvať pri teplote pod +5°C! Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby. Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov.

SKLADOVANIE
Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Pôsobenie vlhkosti na produkt pred jeho spracovaní, môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. K ochrane produktu počas alebo pred jeho spracovaním je nutné otvorené alebo porušené vrecia náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti.

Sadrova tenkovrstvova omietka RIMANO GletXL

Sadrová omietka RIMANO GletXL

Stiahnite si PDF

POPIS VÝROBKU
Rimano GletXL Rimano GletXL je jemná sadrová tenkovrstvová omietka, určená na spracovanie do interiéru. Súdržná a elastická hladká omietka vyvinutá na tenkovrstvové omietanie pórobetónových povrchov namiesto stavebného lepidla.
Farba: biela

OBLASŤ POUŽITIA
Sadrová omietka slúži na vyhladenie drsných povrchov, lokálne opravy nerovností a omietanie pórobetónových presných tvárnic, povrchovú úpravu betónu, suchých cementových alebo sadrových omietok, prípadne na vyhladzovanie a vyplňovanie trhlín v stenách a stropoch. Produkt nie je vhodný pod keramické obklady.

AKO RÝCHLO PRIPRAVÍTE VAŠU STENU NA MAĽOVANIE?

TECHNICKÉ ÚDAJE
Miešací pomer s vodou cca 1,5 kg /1
Spracovateľnosť cca 90 minút
Spotreba cca. 0,9 kg/m2/mm
µ = 10
Hrúbka nanášania: od 5 mm na pórobetón
Hrúbka nanášania: 0 – 10 mm na ostatné povrchy
Spôsob nanášania: ručne alebo systémom Airless

SPRACOVANIE
Približne 1,5 kg zmesi omietky vsypeme do 1 l vody. Po 5 minútach zmes rozmiešame dohladka ručne alebo miešadlom. Sadrová omietka Rimano GletXL sa nanesie na pripravenú plochu nerezovým náradím. Povrch sa uhladí v dvoch smeroch – zvisle a vodorovne. V prípade potreby je možné nanášanie aj vo viacerých vrstvách, systémom mokré do mokrého.

SKLADOVANIE
Udržujte v suchu! Nespracúvať pri teplote pod +5 °C! Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby. Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov. Nespotrebovaný výrobok aj s obalom odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu.

BALENIE
12,5 kg vrece, 72 vriec/paleta = 900 kg
25 kg vrece, 40 vriec/paleta = 1 000 kg


Rucna sadrova stierka Rimano PRIMA

Sadrová omietka RIMANO PRIMA


POPIS VÝROBKU
Rimano PRIMA je hladená sadrová tenkovrstvová omietka pre ručné spracovanie. Chemicky sa jedná o hemihydrát síranu vápenatého so zušľachťujúcimi prísadami.
Farba: sivobiela

OBLASŤ POUŽITIA
Rimano PRIMA je hladká sadrová tenkovrstvová omietka, vhodná na relatívne hladké podklady (napr. hladké betónové plochy alebo pórobetón). Omietka môže byť nanesená na hladké nesavé betónové plochy, až po ich úprave náterom Rikombi–Kontakt. Možno ju použiť aj na celoplošné omietanie pórobetónových presných tvárnic a nie je potrebné plošné armovanie sieťkou. Materiál je vhodný aj na vyplnenie trhlín, dier a rýh. Výhodou tejto omietky je ľahká spracovateľnosť, dobrá priľnavosť a nízka spotreba. Je vhodná ako podklad pod maľbu, tapety, lak aj disperzné nátery.
Odporučená hrúbka omietky je 3 – 6 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Miešací pomer s vodou cca 1,2 kg/ 1 l
Spracovateľnosť cca 60 – 90 minút
Hodnota pH 7
Pevnosť v ťahu za ohybu > 1,0 MPa
Pevnosť v tlaku > 2,5 MPa
Pevnosť v prídržnosti > 0,5 MPa
Faktor difúzneho odporu µ = 10
Spotreba cca 2,7 kg/m2/3 mm

SPRACOVANIE
Zmes omietky sa vsype do čistej vody a po piatich minútach sa rozmieša do hladka ručne alebo elektrickou metlou. Zmeny pomeru sadry a vody sa prejavia na vlastnostiach spracovávanej zmesi, hlavne dobou tuhnutia a výslednou pevnosťou. Po dobu spracovateľnosti, ktorá je udaná na balení, sú zachované parametre spracovania (zámesové pomery, doba spracovateľnosti) podľa údajov výrobcu. Po uvedenej dobe spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchyľovať od údajov výrobcu. Aj napriek tomu, pokiaľ je materiál správne skladovaný a spracovaný do 48 mesiacov od dátumu výroby, zostávajú zachované požadované parametre konečnej funkcie v stavbe (prídržnosť, pevnosť).

SKLADOVANIE
Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. K ochrane produktu počas alebo pred jeho spracovaním je nutné otvorené alebo porušené vrecia náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti.

BALENIE
5 kg / vrece 105 vriec / paleta = 525 kg
25 kg / vrece 40 vriec / paleta = 1 000 kg


Sadrova omietka Rimano UNI

Sadrová omietka RIMANO UNI

Stiahnite si PDF

POPIS VÝROBKU
Rimano UNI je hladená sadrová omietka pre ručné spracovanie. Chemicky sa jedná o zmes hemihydrátu síranu vápenatého, vápenného hydrátu, perlitu a prísad na zlepšenie spracovania a priľnavosti.
Farba: sivobiela

OBLASŤ POUŽITIA
Rimano UNI je hladká sadrová omietka, vhodná pre ručné omietanie betónu, stabilného muriva a plášťových betónových konštrukcií na stenách a stropoch, v interiéroch so štandardnou vzdušnou vlhkosťou vrátane domácich kuchýň a kúpeľní. Pri omietaní na hladké betónové plochy musí byť najskôr použitý penetračný náter Rikombi–Kontakt.
Odporučená hrúbka omietky je 6 – 30 mm.


TECHNICKÉ ÚDAJE
Miešací pomer s vodou cca 1,5 kg/ 1 l
Spracovateľnosť cca 60 – 90 minút
Pevnosť v ťahu za ohybu > 1,0 MPa
Pevnosť v tlaku > 2,5 MPa
Pevnosť v prídržnosti > 0,5 MPa
Faktor difúzneho odporu µ = 10
Spotreba cca 8 kg/m2/10 mm

SPRACOVANIE
Zmes omietky sa vsype do čistej vody a po cca troch minútach sa rozmieša do hladka ručne alebo elektrickou metlou. Po dobu spracovateľnosti, ktorá je udaná na balení sú zachované parametre spracovania (zámesové pomery, doba spracovateľnosti) podľa údajov výrobcu.
Po uvedenej dobe spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchyľovať od údajov výrobcu. Aj napriek tomu, pokiaľ je materiál správne skladovaný a spracovaný do 48 mesiacov od dátumu výroby, zostávajú zachované požadované parametre konečnej funkcie v stavbe (prídržnosť, pevnosť).

SKLADOVANIE
Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. K ochrane produktu počas alebo pred jeho spracovaním je nutné otvorené alebo porušené vrecia náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti.
Rimano UNI obsahuje dráždivé látky, ktoré predstavujú nebezpečie pre oči. Pri kontakte s očami ich dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára. Ukladajte mimo dosahu detí.

BALENIE
25 kg / vrece 30 vriec / paleta = 750 kg

Pozrite is pracovný postup nanášania omietky v našom videuĎalšie informácie o sadre

Webstránka Rigips používa súbory cookies na analýzu webu, zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre účely sociálnych sietí a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. Zatvorením tohto okna a pokračovaním v prehliadaní stránky súhlasíte s tým, že od nás prijmete cookies. Súhlasím Viac informácií