Nájdite sa

Na stiahnutie


Ručné stierky RIMANO

Sadrové omietky a stierky RIMANO vynikajú dokonalou hladkosťou, a to bez potreby brúsenia. Dôležité je len dodržať technologický postup miešania a správnu aplikáciu, teda uvedený spôsob nanášania a následné skladovanie. Omietka na vašej stene bude dokonalá. Obsiahnutá sadra jej dodá neoceniteľné vlastnosti.

Stierka Rimano Final na rucne stierkovanie

Stierka RIMANO FINAL

Stiahnite si PDF

POPIS VÝROBKU
Rimano FINAL je veľmi jemná, hladená, ušľachtilá sadrová stierka s vysokou belosťou. Chemicky ide o hemihydrát síranu vápenatého so zušľachťujúcimi prísadami, umožňujúcimi nanesenie vo veľmi tenkej vrstve zodpovedajúca norme EN 13279-1 s možnosťou vyhladenia až do 0 mm.
Farba: biela

OBLASŤ POUŽITIA
Rimano FINAL slúži k vyrovnaniu povrchu pred maľovaním – lokálne opravy nerovností a celoplošné stierkovanie ako náhrada omietky a hladenie povrchu, ako aj pre vyrovnanie drsnejších povrchov. Je ideálny pre uzavretie pórov betónových prefabrikovaných dielcov aj monolytických betónových konštrukcií a pre celoplošné stierkovanie sadrokartónu pri splnení požiadaviek triedy Q4 Smernice pre kvalitu povrchu. Stierka Rimano FINAL má vysokú priľnavosť aj na starých vápenných a cementových omietkach. Stierku možno aplikovať až do hrúbky 3 mm. Je možné ju vyhladiť až do 0 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Miešací pomer s vodou cca 1,5 kg /1
Hodnota pH 7
Pevnosť v ťahu za ohybu > 1,0 MPa (EN 13279-1)
Pevnosť v tlaku > 2,0 MPa (EN 13279-1)
Pevnosť v prídržnosti > 0,1 MPa (EN 13279-1)
Spotreba cca. 0,9 kg/m2/mm
Nespracúvať pri teplote pod +5°C

SPRACOVANIE
Na miešanie stierky používať len čisté nádoby a náradie. Približne 1,5 kg zmesi nasypať od 1 l vody, nechať približne 5 min. odležať a do hladka ručne alebo s elektrickou metlou rozmiešať. Pri betónovom podklade použiť Rikombi Kontakt ako kontaktný mostík (okrem uzatvorenia pórov). Pri jednom pracovnom postupe nanášať a zároveň hladiť, ďalšie nanášanie až po úplnom vyschnutí. Zmeny pomeru sadry a vody sa prejavia na vlastnostiach spracovávanej zmesi, hlavne dobou tuhnutia a výslednou pevnosťou stierky. Po dobu spracovateľnosti, ktorá je udaná na balení, sú zachované parametre spracovania (zmesové pomery, doba spracovateľnosti) podľa údajov výrobcu. Po uvedenej dobe spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchyľovať od údajov výrobcu. Aj napriek tomu, pokiaľ je materiál správne skladovaný a spracovaný do 12 mesiacov od dátumu výroby, zostávajú zachované požadované parametre konečnej funkcie v stavbe (prídržnosť, pevnosť).

SKLADOVANIE
Stierku je nutné skladovať v suchom prostredí. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. K ochrane produktu počas alebo pred jeho spracovaním je nutné otvorené alebo porušené vrecia náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti.

BALENIE
25 kg / vrece 40 ks / paleta = 1000 kg


Rifino Top

STIAHNITE SI PDF

POPIS VÝROBKU
Rifi no Top je jemná, ušľachtilá sadrová stierka a tmel s vysokou belosťou. Chemicky je to hemihydrát síranu vápenatého CaSO4*1/2H2O so zušľachťujúcimi prísadami.

OBLASŤ POUŽITIA
Rifi no Top slúži na vypĺňanie špár a spojov sadrokartónových dosiek s použitím výstužnej pásky, na fi nálne tmelenie, ako aj na celoplošné stierkovanie sadrokartónových dosiek pre najvyššie požiadavky na kvalitu povrchu Q3 – Q4 v súlade s normou EN 13 963. Rifi no Top je vhodné nanášať aj na uzavretie pórov betónových prefabrikovaných dielcov, prípadne monolitických betónových konštrukcií. Rifi no Top je aplikovateľné až do hrúbky 6 mm. Je možné ho vyhladiť až do 0 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Miešací pomer s vodou cca 1,5 – 2 kg na 1 l
Spracovateľnosť 45 – 60 min.
Hodnota pH 7
Pevnosť ťahu za ohybu ≥ 1,0 Mpa
Pevnosť tlaku ≥ 2,5 Mpa
Pevnosť v prídržnosti ≥ 0,5 Mpa
Spotreba tmelenie cca 0,3 kg/m²/mm
celoplošné stierkovanie sadrokartónu
(SDK) cca 0,9 kg/m²/mm
Nespracúvať pri teplote pod + 5 °C.

SPRACOVANIE
Zmes sa vsype do čistej vody v pomere 1,5 – 2 kg/l a po približne 5 minútach sa rozmieša dohladka ručne alebo elektrickým miešačom. Počas obdobia spracovateľnosti, ktoré je udané na balení, sú zachované parametre spracovania (miešací pomer, lehota spracovateľnosti) podľa údajov výrobcu. Po uvedenej lehote spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchyľovať od údajov výrobcu.

SKLADOVANIE
Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať
zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas alebo pred spracovaním je nutné otvorené
alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti.


Rucne stierkovanie - Stierka Rimano 0-3

Stierka RIMANO 0-3

STIAHNITE SI PDF

POPIS VÝROBKU
Rimano 0-3 je veľmi jemná sadrová stierka. Chemicky sa jedná o hemi-hydrát síranu vápenatého CaSO4*1/2H2O so zušľachťujúcími prísadami umožňujúcimi nanesenie vo veľmi tenkej vrstve.
Farba: šedá

OBLASŤ POUŽITIA
Vyrovnanie povrchu pred maľovaním – lokálne opravy nerovností aj celoplošné stierkovanie ako náhrada omietky a vyhladenie povrchu. Stierka je ideálna pre uzavrenie pórov betónových prefabrikovaných dielcov aj monolytických betónových konštrukcií. Má vysokú prilnavosť aj na starých vápenných a cementových omietkách.
Optimálna hrúbka je do 3 mm, s možnosťou vyhladenia až 0 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Miešací pomer s vodou cca 1,2-2,0 kg/ 1 l
Spracovateľnosť cca 45 - 60 minút
Hodnota pH 7
Pevnosť v ťahu
za ohybu ? 1,0 MPa
Pevnosť v tlaku ? 2,5 MPa
Pevnost v prídržnosti ? 0,5 MPa
Spotreba 0,9 kg/m2/1 mm

SPRACOVANIE
Zmes sa vsype do čistej vody a po cca troch minútach se rozmieša do hladka ručne alebo elektrickým miešadlom. Po dobu spracovateľnosti, ktorá je udaná na balení, sú zachované parametre spracovania (miešací pomer, doba spracovateľnosti) podľa údajov výrobcu. Po uvedenej dobe spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchylovať od údajov výrobcu. Napriek tomu, pokiaľ je materiál správne skladovaný a spracovaný do 48 mesiacov od datumu výroby, ostávajú zachované požadované parametre konečnej funkcie v stavbe (prídržnosť, pevnosť stierky).

SKLADOVANIE
Stierku je potrebné skladovať v suchom prostredí. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktivnosti s vodou. K ochrane produktu počas alebo pred jeho spracovávaním je treba otvorené alebo porušené vrecia náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti.

BALENIE
12,5 kg / vrece 80 vriec / paleta = 1 000 kg
25 kg / vrece 40 ks / paleta = 1000 kg

Rigips ŠTUK

STIAHNITE SI PDF


POPIS VÝROBKU

Jednozložková, mrazuvzdorná stierková hmota na báze cementu so štukovou štruktúrou.

OBLASŤ POUŽITIA
Hmota je určená na zhotovovanie finálnych úprav so vzhľadom štukového povrchu, na povrchovú úpravu, na renovácie a rekonštrukcie tradičných jadrových omietok či sadrokartónu, ako aj na povrchovú úpravu členitých detailov tradičných fasád. Hmota je určená na vonkajšiu aj vnútornú aplikáciu.

SPRACOVANIE
Teplota vzduchu počas nanášania musí byť od 5 °C do 26 °C, teplota podkladu nesmie byť nižšia ako 5 °C. Čerstvo nanesené plochy je nutné chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia, silným prúdením vzduchu a dažďom.

SKLADOVANIE
Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať pri teplote pod 5 °C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas spracovania a po ňom je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál je potrebné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE
25 kg / vrece 40 ks / paleta = 1000 kg

Ďalšie informácie o sadre


Webstránka Rigips používa súbory cookies na analýzu webu, zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre účely sociálnych sietí a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. Zatvorením tohto okna a pokračovaním v prehliadaní stránky súhlasíte s tým, že od nás prijmete cookies. Súhlasím Viac informácií