Nájdite sa

Na stiahnutie


Stropné systémy OWA

OWAcoustic® premium, platne z minerálnej vlny

OWAcoustic® smart, platne z minerálnej vlny
OWAdeco®, platne z minerálnej vlny

OWAtecta®, kovové platne
OWAtecta® perfora, kovové platne


OWAcoustic® premium, platne z minerálnej vlny

Povrchový design Sandila

Stropne systemy OWA, platna Sandila z mineralnej vlny

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*

Absorbcia zvuku

Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť*

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 15 mm alebo cca. 20 mm
biela
cca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 35 dB do 49 dB (bez perforovania)
od 31 dB do 49 dB (s perforovaním)
αw = 0,10 / NRC = 0,10 (bez perforovania)
αw =0,45 / NRC = 0,50 (s perforovaním)
do 95 % RH
do F 120 (DIN 4102)
do REI 120 (DIN EN 13501-2)


Povrchový design Finetta

Stropne systemy OWA, platna z mineralnej vlny

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*
Absorbcia zvuku

Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť*

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 15 mm alebo cca. 20 mm
biela
cca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 31 dB do 49 dB
αw = 0,70 / NRC = 0,65
do 95 % RH
do F 120 (DIN 4102)
do REI 120 (DIN EN 13501-2)


Povrchový design Cosmos

Stropne systemy Cosmos

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*

Absorbcia zvuku

Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť*

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 15 mm alebo cca. 20 mm
biela
cca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 35 dB do 49 dB (bez perforovania)
od 31 dB do 49 dB (s perforovaním)
αw = 0,25 / NRC = 0,25 (bez perforovania)
αw = 0,65 / NRC = 0,65 (s perforovaním)
do 95 % RH
do F 120 (DIN 4102)
do REI 120 (DIN EN 13501-2)

Povrchový design AquaCosmo

Stropne systemy z minerlanej vlny - Aqua Cosmo

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*

Absorbcia zvuku

Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť*

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 15 mm
biela
cca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 35 dB do 49 dB (bez perforovania)
od 31 dB do 49 dB (s perforovaním)
αw = 0,25 / NRC = 0,25 (bez perforovania)
αw =0,55 / NRC = 0,55 (s perforovaním)
do 100 % RH
do F 120 (DIN 4102)
do REI 120 (DIN EN 13501-2)


Povrchový design Sternbild

Stropny system z mineralnej vlny Sternbild

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*
Absorbcia zvuku
Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť*

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 15 mm alebo cca. 20 mm
biela
cca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 31 dB do 49 dB (s perforovaním)
αw = 0,70 / NRC = 0,70
do 95 % RH
do F 120 (DIN 4102)
do REI 120 (DIN EN 13501-2)


Povrchový design Harmony

Stropne systemy z mineralnej vlny - Harmony

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*
Absorbcia zvuku
Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť*

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 15 mm alebo cca. 20 mm
biela
cca. 86 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 31 dB do 49 dB
αw = 0,75 / NRC = 0,75 (bez perforovania)
do 95 % RH
do F 120 (DIN 4102)
do REI 120 (DIN EN 13501-2)


Povrchový design Schlicht

Stropne systemy z mineralnej vlny - Schlicht Universal

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*

Absorbcia zvuku

Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť*

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 15 mm alebo cca. 20 mm
biela
cca. 91 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 35 dB do 49 dB (design Schlicht)
od 31 dB do 49 dB (design Universal)
αw = 0,15 / NRC = 0,15 (design Schlicht)
αw =0,50 / NRC = 0,55 (design Universal)
do 95 % RH
do F 120 (DIN 4102)
do REI 120 (DIN EN 13501-2)


Povrchový design Luna

Stropne systemy z mineralnej vlny - Luna

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*

Absorbcia zvuku
Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť*

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 15 mm alebo cca. 20 mm
biela
cca. 90 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 35 dB do 49 dB (bez perforovania)
od 31 dB do 49 dB (s perforovaním)
αw = 0,20 / NRC = 0,20 (bez perforovania)
αw =0,30 / NRC = 0,30 (s perforovaním)
do 95 % RH
do F 120 (DIN 4102)
do REI 120 (DIN EN 13501-2)


Povrchový design OWAlux

Stropne systemy z mineralnej vlny OWAlux

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*

Absorbcia zvuku

Odolnosť proti vlhkosti
Požiarna odolnosť*

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 15 mm
biela, strieborná
na požiadanie
od 35 dB do 49 dB (bez perforovania)
od 31 dB do 49 dB (s perforovaním)
αw = 0,10 / NRC = 0,10 (bez perforovania)
αw =0,70 / NRC = 0,70 (s perforovaním)
do 95 % RH
do F 120 (DIN 4102)
do REI 120 (DIN EN 13501-2)

*závislé od systému, nosnej časti stropu
a ostatných dodatočných opatrení


OWAcoustic® smart, platne z minerálnej vlny

Povrchový design Sandila

Stropne systemy OWAcoustic, mineralna platna Sandila

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*

Absorbcia zvuku

Odolnosť proti vlhkosti

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 14 mm
biela
cca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 35 dB do 49 dB (bez perforovania)
od 31 dB do 49 dB (s perforovaním)
αw = 0,10 / NRC = 0,10 (bez perforovania)
αw =0,45 / NRC = 0,50 (s perforovaním)
do 95 % RH


Povrchový design Finetta

Stropne systemy OWAcoustic, mineralna platna Finetta

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*
Absorbcia zvuku
Odolnosť proti vlhkosti

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 14 mm
biela
cca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 31 dB do 49 dB
αw = 0,70 / NRC = 0,65
do 95 % RH


Povrchový design Sternbild

Stropne systemy OWAcoustic smart, Sternbild

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*
Absorbcia zvuku
Odolnosť proti vlhkosti

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 15 mm alebo cca. 20 mm
biela
cca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 31 dB do 49 dB (s perforovaním)
αw = 0,70 / NRC = 0,70
do 95 % RH


Povrchový design Harmony

Stropne systemy OWAcoustic smart, Harmony

Materiál
Trieda (horľavosti) stavebných hmôt
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Akustická pozdĺžna izolácia*
Absorbcia zvuku
Odolnosť proti vlhkosti

Platňa z minerálnej vlny
A2-s1,d0 podľa DIN EN 13501-1
cca. 14 mm
biela
cca. 86 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 31 dB do 49 dB
αw = 0,75 / NRC = 0,75 (bez perforovania)
do 95 % RH

OWAtecta®, kovové platne, hliníkové dosky

... lebo kov je iný..

Kovové stropy sú špecifické. Hustota ich povrchu a striedmosť ich dizajnu ponúka architektovi a staviteľovi zvláštne kreatívne možnosti a riešenia na mnoho typov stavebných projektov. V programe kovových stropov máme širokú škálu dosák z pozinkovaného oceľového plechu a hliníkové dosky, s práškovým farebným povrchovým náterom.

Plánovanie s OWAtecta®

Tvorenie variácií s hliníkovými doskami a doskami z pozinkovaného plechu


Hliníkové dosky a dosky z pozinkovaného plechu OWAtecta® je systémový rad, ktorý je určený na poskytovanie riešení pre všetky inštalačné situácie. A so svojimi rozličnými tvarovými koncepciami je vhodný nielen na projekty nových stavieb, ale dá sa s dôverou použiť aj v rámoch pri renovačných a rekonštrukčných opatreniach.

Kovové dosky poskytujú zvlášť dobrú akustiku, vďaka rozličným povrchovým perforáciám, ktoré dopĺňajú aj celkový návrhový vzor dosák.

Hliníkové dosky a dosky z pozinkovaného plechu sa môžu inštalovať niekoľkými rozdielnymi spôsobmi - uloženie, prichytenie, zavesenie a zavesenie s pásovým rastrom. Potrebné závesné sekcie a komponenty sú všetky k dispozícii z programu OWAconstruct ®, napríklad závesy, hlavné žliabkové sekcie, lemy stien a stenové pružiny atď.


Priemery otvorov

Geometria akustiky

Dosky OWAtecta®-kazety sú k dispozícii s rozličnými vzormi perforácie povrchu – od hrubých otvorov po najjemnejšie mikroperforácie. Tie umožňujú optimalizáciu času odrážania tak, aby vyhovovala požiadavkám akustiky a návrhu priestoru.

OWAtecta® perfora, kovové platne, oceľové dosky, pozinkovaná oceľ

Akustické stropy, ktoré ovládajú zvuk

Kovové stropy OWAtecta®-perfora boli vyvinuté v úzkej spolupráci s inštitútom Fraunhofer-Institute for Building Physics (Stuttgart) a boli patentované ako kovové stropy s miktoperforáciami. Optimálna akustická charakteristika týchto oceľových dosák je 40000 drobných otvorov na m², čo zabezpečuje redukciu energie zvuku a vyrovnaný pomer zvukovej absorpcie a zvukovej odrazivosti.

Zaujímavý vizuálny efekt: mikroperforácie sa nedajú vizuálne vnímať z normálnej vzdialenosti od stropu. Strop má teda vzhľad prostého neperforovaného povrchu monolitického typu. Taktiež, keďže len 0,64 % povrchu stropu je otvorených, odraz svetla je podobný neperforovanému povrchu.

Zaujímavý vizuálny efekt: mikroperforácie sa nedajú vizuálne vnímať z normálnej vzdialenosti od stropu. Strop má teda vzhľad prostého neperforovaného povrchu monolitického typu. Taktiež, keďže len 0,64% povrchu stropu je otvorených, odraz svetla je podobný neperforovanému povrchu.


Protipožiarna ochrana s OWAtecta®

Čas vyhráva – odolnosťou voči požiaru

Naše závesné systémy v kombinácii s doskami OWAcoustic ®-kazety a kombinované s podhľadovou lícovou štruktúrou poskytujú ochranu až do F 90. Kovové stropy z oceľových dosiek OWAtecta® sú k dispozícii aj ako nezávislé, samostatné protipožiarne ochranné jednotky, ako systémy F 30 barriere Metal, F 30 Solo Metal, EI 30 (a <->b) tecral.


Čisté priestory s OWAtecta®

Čisté priestory vyhovujúce normám USA

Stavebné materiály na čisté priestory sú predmetom špeciálnych požiadaviek na čistotu vzduchu vyjadrené ako minimálna emisia častíc rozptýlených vo vzduchu. Sme v súlade s maximálnymi hladinami noriem Spojených štátov. Systémy OWAtecta®-Systéms sa klasifikujú ako vyhovujúce federálnym normám 209E v triede 10. To zodpovedá aj európskej norme ISO 14 644-1 (trieda 4) a nemeckej norme VDI 2083 (trieda 2).


Chladenie s OWAtecta®

Mierny chlad, ktorý prichádza zhora

Klimatizácia zvyšuje pohodu a schopnosti v pracovných priestoroch. V spolupráci s výrobcom technických chladiacich komponentov sme vyvinuli kovové, oceľové dosky OWAtecta®-Cool ceilings – na mierny chlad, ktorý bezhlučne klesá do priestoru.


Perforácie kovových stropov

Kovove stropne systemy perforacie
Perforacie kovovych stropov II
Perforacie kovovych stropov III

Povrchový design platní OWAtecta® perfora, pozinkovaná oceľ

Stropne systemy - pozinkovana ocelova platna

Materiál
Trieda stavebného materiálu
Hrúbka
Farba
Odraz svetla
Zvuková redukcia*
Absorbcia zvuku
Požiarna odolnosť*

pozinkovaná dosková oceľ
A1 podľa EN 13501-1
0,5 mm
podobne RAL 9010
cca. 86 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
od 15 dB to 44dB
aw = 0,35 / NRC = 0,50
až do F 90 (DIN 4102)
* V závislosti od systému, líca a iných úprav


Mohlo by vás tiež zaujímať

Webstránka Rigips používa súbory cookies na analýzu webu, zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre účely sociálnych sietí a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. Zatvorením tohto okna a pokračovaním v prehliadaní stránky súhlasíte s tým, že od nás prijmete cookies. Súhlasím Viac informácií