Obklad strechy/podkrovia

4.70.80 GX
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Marketingové informácie

Obklad strechy alebo podkrovia Rigips (REI 15) 1x špeciálne stavebné dosky na báze sadry Glasroc X na kovovej podkonštrukcii, bez záklopu, bez požiadaviek na minerálnu izloáciu.

Skladba obkladu Rigips

Opláštenie 1 Dosky Glasroc X
Podkonštrukcia 2.1 Montážne profily R-CD
  2.4 Záves
Pripevnenie 4.1 Skrutky Rigidur FIX 30
  4.2 Skrutky do zvislých závesov
Tmelenie 5 Škáry zatmelené podľa technológie Rigips (odporúčaný tmel Vario)

Hlavné výhody obkladov Rigips (REI 15)

Vďaka použitiu dosky Glasroc X, ktorá je na báze sadry, určená pre použitie v kategóriách priestorov B a C s trvalým výskytom vlhkosti, sa konštrukcia obkladu strechy alebo podkrovia vyznačuje vynikajúcimi parametrami:

  • poveternostná odolnosť,
  • jednoduchá povrchová úprava,
  • výborná trvácnosť konštrukcie.

Použitie exteriérových podhľadov

Vhodné na použitie do exteriérových podhľadov strechy a podkrovia.