Environmentálna politika

enviro politika

Environmentálna politika

Environmentálna politika je základným dokumentom poukazujúcim na postoj vedenia celej organizácie a jej zamestnancov k ochrane životného prostredia pri poskytovaní svojich služieb.

Ochrana životného prostredia pri poskytovaní služieb

Vedenie Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Rigips, si uvedomuje svoju zodpovednosť voči plneniu požiadaviek zákazníkov a dopady svojej činnosti a výrobkov na životné prostredie, ako i dôležitosť minimalizácie týchto vplyvov, a prijíma starostlivosť o životné prostredie za neoddeliteľnú súčasť svojej každodennej činnosti.