Preukaz montážnika

Preukaz montaznika Rigips 2024 banner

Preukaz montážnika

Preukaz montážnika je oficiálny doklad montážnika o jeho vzdelaní získanom v Technickej akadémii Saint-Gobain.

Naše služby a podpora sú smerované v prvom rade na vlastníkov montážnych preukazov. Odporúčame tiež všetkým investorom, aby využívali odbornú montáž len od držiteľov preukazu montážnika.

 

Montážny preukaz Rigips 1 Preukaz montážnika Rigips

 

 

 

 

 

Ako získať montážny preukaz Rigips?

 1. Po úspešnom absolvovaní testu na konci školenia. Výhodou školenia je, že vďaka nemu je test ľahko zvládnuteľný (počas školenia sa veci obsiahnuté v testoch viackrát opakujú).
 2. Existuje aj možnosť vyplnenia testu bez školenia za predpokladu, že systémy Rigips sú vám známe a pracuje sa s nimi dlhodobo. V rozvrhu školení potom stačí len nájsť vhodný termín na preskúšanie a na ňom úspešne vyplniť test.
 3. Test je možné vykonať aj priamo na stavbe. V takom prípade je potrebné kontaktovať obchodno-technického poradcu (OTP) z daného regiónu a dohodnúť sa na termíne preskúšania, ktoré je bezplatné.

Preukaz vám vystavíme a pošleme poštou.

Stupne vzdelania montážnika Rigips

Stupnica vzdelania montážnika určuje jednotlivé stupne jeho odbornej spôsobilosti v oblasti systémov suchej vnútornej výstavby, ktoré môže v TASG dosiahnuť. Stupne vzdelania odlišujú tých, ktorí pravidelne chodia na školenia, vzdelávajú sa a konzultujú správnosť montáže od tých, ktorí vyhrali zákazku len vďaka nižšej cene a montujú sadrokartón amatérsky, oproti základným zásadám montáže. Zavedenie stupňov vzdelania montážnika odlišuje od nezodpovedných montážnikov.

Dôvody pre pravidelné vzdelávanie:

 • ovládaním zásad správnej montáže sa dá vyhnúť reklamáciám,
 • kvalita práce a vedomostí odlišuje profesionálov od amatérov,
 • vzdelanie je preukázateľné montážnym preukazom,
 • výhodou preukazu je tiež umiestnenie vašej reklamy na našej stránke.

Stupne vzdelania pre oblasť suchej výstavby so sadrokartónmi

Pri absolvovaní testu počas Montážnych konferencií alebo bez školenia získa montážnik úroveň PREŠKOLENÝ *.

1. Základný stupeň – PREŠKOLENÝ **

Pre základný stupeň treba absolvovať základný test montážnych zásad ZT1, ktorý má 20 otázok (min. 85 % úspešnosť). Tento test môžete absolvovať:

 • v závere jednodňového preškolenia,
 • na záver praktického dvojdňového montážneho školenia, 
 • na záver praktického školenia, ktoré robíme priamo na stavbách,
 • v riadnom termíne preskúšania montážnikov,
 • v dohodnutom termíne s OTP (predpokladá sa prax v montáži sadrokartónových systémov).

2. Vyšší stupeň – POKROČILÝ ***

Pre pokročilý stupeň treba absolvovať test znalostí systémov Rigips ZT2, ktorý má 40 otázok (min. 85 % úspešnosť). Tento test môžete absolvovať v riadnom termíne preskúšania montážnikov, prípadne po dohodnutí termínu v Technickej akadémii Saint-Gobain (TASG) v Prešove alebo v TASG v Bratislave.

3. Odborný stupeň – PROFESIONÁL ****

Pre odborný stupeň treba byť držiteľom preukazu montážnika s pokročilým stupňom a absolvovať súbor testov určených pre odborný stupeň PROFESIONÁL. Profi test PT3 + ďalšie testy : akustika, teplotechnika, požiar. Na jeho získanie potrebujete:

 • byť držiteľom montážneho preukazu s pokročilým stupňom,
 • absolvovať špecializované preškolenie na bezpečnostné konštrukcie,
 • min. 3-ročnú prax v montáži sadrokartónových systémov.

4. Najvyšší stupeň – EXPERT *****

Predpokladá sa min. 5-ročná prax v montáži sadrokartónových systémov, preukaz montážnika s odborným stupňom PROFESIONÁL, dokonalá znalosť všetkých systémov Rigips a minimálne 2x ročne vykonanie inšpekcie kvality priamo na stavbe.