Špeciálne riešenia finalizácie sadrových stien

kruhy z dosiek Rigitone

Špeciálne riešenia finalizácie sadrových stien

Steny vytvorené sadrovými omietkami a stierkami nemusia byť vždy hladké. Existuje množstvo riešení, ktorými môžete finálny vzhľad stien zatraktívniť a obzvláštniť. Niektoré riešenia a spôsoby si teraz priblížime.

Maliarske techniky

Na základnú suchú a vytvrdnutú vrstvu sadrovej stierky nanesieme ďalšiu vrstvu stierky, v ktorej ihneď po nanesení vytvárame plastické štruktúry a vzory.

POZOR: Zmes neprifarbujeme. Prefarbením stierky by dochádzalo k vysokej spotrebe pigmentov, prípadným zmenám kvality stierky a hlavne by sme nemohli opakovane miešať rovnaké odtiene na väčšie plochy. Zato však vďaka tomu, že pracujeme s bielym podkladom steny, máme možnosť opráv a zopakovanie postupu. To systém pracujúci s farebnou hmotou neumožňuje.

Vytváranie plastických štruktúr na stene so sadrovou omietkou

Pre vytváranie plastických dekorácií a vzorov pracujeme so špeciálnym náradím, napr.:

Benátske hladítko Flokovacia hubka Vzorovacia kefa Fasádna špachtľa
Benátske hladítko Flokovacia hubka Vzorovacia kefa Fasádna špachtľa
Japonská špachtľa Dekoračný fóliový valček Reliéfny valček

 

Dekoračné hrebene

 

Japonská špachtľa Dekoračný fóliový valček Reliéfny valček

Dekoračné hrebene

Všetko náradie, ktoré používame na prácu so sadrovou stierkou musí byť z nekorodujúceho materiálu.

Toto je len zopár často používaných nástrojov na vytváranie plastrických vzorov. Pri výbere vzorov treba myslieť na to, že ostré hrany a vypukliny na povrchu by mohli kvôli možnému mechanickému poškodeniu znižovať životnosť samotnej aplikácie.

Pre vytvorenie originálnej maľby, alebo plastického vzoru na stenách máme viacero možností. Štruktúry a plastické obrazce vytvoríte pomocou uvedených pomôcok:

Štruktúra fóliového valčeka

Štruktúra fóliového valčeka

 1. čerstvo pripravenú stierku nanesieme pomocou nerezového hobla na pripravený povrch steny;
 2. do čerstvo nanesenej stierky vytvoríme štruktúru fóliovým valčekom, a to ťahmi v rôznych smeroch;
 3. na suchý povrch následne nanášame farbu.

 

Štruktúra reliéfneho valčeka

Štruktúra reliéfneho valčeka

 1. čerstvo pripravenú stierku nanesieme pomocou nerezového hobla na pripravený povrch steny;
 2. do čerstvo nanesenej stierky vytvoríme štruktúru reliéfnym valčekom zvislými ťahmi v smere zhora nadol;
 3. na suchý povrch následne nanášame farbu.

 

Štruktúra hrebeňa

Štruktúra hrebeňa

 1. čerstvo pripravenú stierku nanesieme pomocou nerezového hobla na pripravený povrch steny;
 2. nanesenú vrstvu stierky upravíme hrebeňom podľa vlastnej fantázie, a to rôznymi smermi;
 3. následne môžeme povrch uhladiť fasádnou špachtľou v smere zdola nahor;
 4. farbu nanášame iba na suchý povrch.

 

Štruktúra kefy

Štruktúra kefy

 1. čerstvo pripravenú stierku nanesieme vo väčšej hrúbke ako sa nanáša zvyčajne, a to pomocou nerezového hobla na vopred pripravený povrch steny;
 2. do čerstvo nanesenej stierky vytvoríme hrubú štruktúru krúživými pohybmi vzorovacou kefou;
 3. následne ju zjemníme flokovacou hubkou, čím odstránime prípadné hrudky;
 4. farbu nanášame len na suchý povrch.

 

Plastická štruktúra omietky, maľba na stene

Plastický reliéf I.

Plastický reliéf I

 

 

 

 1. na hotovú, hladkú, sadrovú omietku špachtľou alebo hladítkom nanesieme cez šablónu plastický reliéf;
 2. šablónu použijeme rovnako aj pri nanášaní farby na vytvorený reliéf;
 3. farbu na suchý reliéf nanášame štetcom.

​Plastický reliéf II.

Plastický reliéf II

 

 

 

 1. na hotový hladký sadrový podklad stierkou Rimano prilepíme vybraný sadrový odliatok;
 2. pomocou štetca nanesieme stierku i retuš do medzier medzi odliatkom a stenou;
 3. plastická maľba, štruktúra vytvára na stene osobitnú dekoráciu.

 

​Farebné maľovanie sadrovej omietky

Majme na pamäti základné pravidlo pre maľovanie priestorov: farbu nanášame vždy na suchý povrch, tj. až vtedy ak je vrstva stierky s plastickým vzorom dostatočne suchá. Pred začiatkom maľovania sadrovej omietky, stierky, steny najskôr napenetrujeme, aby sme docielili rovnakú nasiakavosť pre nanesenie farby. Tak dosiahneme rovnomerné farebné odtiene na sadrovej omietke. Pokiaľ budeme chcieť nanášať dve farby, prvú nanesieme na celú plochu a druhou farbou uskutočníme zvýraznenie štruktúry „suchým“ štetcom. Takéto maľovanie je ozvláštnením každej modernej steny v modernom dome.

 

Farebné úpravy hladkých povrchov

Pre konečné farebné úpravy stien so sadrovou stierkou alebo omietkou môžeme využiť ich ideálne hladký povrch. Steny so sadrovou stierkou a omietkou môžu byť tak hladké, že nevhodnou farbou, jej hustotou alebo nevhodným valčekom môže i odborník znehodnotiť kvalitu podkladu tzv. „pomarančovou kôrou“.

Maľovanie sadrovej stierky a omietky

Farbu aplikujme vždy na suchý povrch keď je vrstva stierky alebo omietky dokonale suchá. Pred začiatkom farebných úprav steny najskôr napenetrujeme, aby sme zaistili rovnomernú nasiakavosť podkladu po nanesení farby. Penetračný náter (napr. Rikombi Grund) aplikujeme mäkkou maliarskou štetkou. Ideálne je použitie viacnásobne zriedenej penetrácie a jej následne nanášanie v dvoch cykloch. Pre maľovanie priestorov so sadrovou stierkou a omietkou môžeme použiť celú škálu predávaných maliarskych farieb. Pri výbere farby treba dbať na to, aby ste vybrali priedušnú farbu, ktorá neznehodnotí základné výhody sadry. Farbu nanášame valčekom s nízkym poťahom. Vhodné sú valčeky pre laky a nátery podláh. Najvyššiu kvalitu aplikácie dosiahneme nastriekaním technológiou airless.

Imitácia mramoru na sadrových omietkach a stierkach

Imitácia mramoru na sádrových omietkach a stierkach

Deň potom, ako sme vyrovnali povrch stien s niektorou zo stierok Rimano, nakvapkáme na nerezové hladítko alebo špachtľu niekoľko kvapiek dvoch odtieňov farby, ktorú nanášame na stenu pod rôznymi uhlami. Používame vodou riediteľné farby v nezriedenej konzistencii. Môžeme využiť aj farby na betón, drevo, a pod., avšak vtedy podklad nepenetrujeme, využívame nasiakavosť sadrovej stierky alebo omietky. Maľovanie sadrovej omietky s nepravidelnou štruktúrou je jedna z farebných možnosti pre farebnú úpravu hladkého povrchu.

Úprava stierky dekoračnou rukavicou

Úprava stierky dekoračnou rukavicou

Deň potom, ako sme vyrovnali povrch stien niektorou zo stierok Rimano, nanesieme dekoračnou rukavicou maliarsku farbu. Farbu nanášame tak, že naberieme malé množstvo farby na rukavicu a krúživým pohybom ju nanesieme na povrch steny.