Kde všade použiť Rimano?

kruhy z dosiek Rigitone

Kde všade použiť Rimano?

Moderný dom potrebuje regulovať vzniknutú vlhkosť. Sadrová stierka a omietka si s ňou poradí hravo a má aj ďalší rad pozitívnych vlastností. Poradíme vám s plánovanou spotrebou a ponúkame prehľad vlastnosti sadrovej stierky RIMANO a RIMAT pre vaše steny.

Stierky RIMANO a ich použitie

Sadrové omietky a stierky RIMANO vynikajú dokonalou hladkosťou, a to bez potreby brúsenia. Dôležité je len dodržať technologický postup miešania a správnu aplikáciu omietky, teda uvedený spôsob nanášania a následné skladovanie. Omietka na vašej stene bude dokonalá. Obsiahnutá sadra jej dodá neoceniteľné vlastnosti.

 Stierkovanie

rimano final

Stierka Rimano FINAL slúži k vyrovnaniu povrchu pred maľovaním – lokálne opravy nerovností a celoplošné stierkovanie a hladenie povrchu, ako aj pre vyrovnanie drsnejších povrchov. Rimano FINAL je veľmi jemná, hladená, ušľachtilá sadrová stierka s vysokou belosťou. Je ideálna pre uzavretie pórov betónových prefabrikovaných dielcov aj monolytických betónových konštrukcií a pre celoplošné stierkovanie sadrokartónu pri splnení požiadaviek triedy Q4 Smernice pre kvalitu povrchu. Rimano FINAL má vysokú priľnavosť aj na starých vápenných a cementových omietkach. Stierku možno aplikovať až do hrúbky 3 mm. Je možné ju vyhladiť až do 0 mm.

 Omietnutie domu postaveného z tehly

rimat 150g
Pre omietnutie celého domu, vám odporúčame strojovú omietku Rimat 150 G. Je to je jednovrstvová sadrová omietka pre strojné spracovanie. Rimat 150G je ako omietka vhodná na omietanie betónu, stabilného muriva a plášťových betónových konštrukcií. Táto omietka sa používa na steny a stropy v interiéroch s obvyklou vlhkosťou vzduchu vrátane domácich kuchýň a kúpeľní.

Omietnutie domu postaveného z pórobetónu

Rimano Glet XL

Rimano Glet XL Rimano Glet XL je jemná sadrová tenkovrstvová omietka, určená na spracovanie do interiéru. Súdržná a elastická hladká omietka vyvinutá na tenkovrstvové omietanie pórobetónových povrchov namiesto stavebného lepidla.

Je vhodná na vyhladenie drsných povrchov, lokálne opravy nerovností a omietanie pórobetónových presných tvárnic, povrchovú úpravu betónu, suchých cementových alebo sadrových omietok, prípadne na vyhladzovanie a vyplňovanie trhlín v stenách a stropoch použite omietku RIMANO Glet XL, jemná sadrová tenkovrstvová omietka, určená na spracovanie do interiéru.

 Vyrovanie povrchu pred maľovaním

Rimano 0-3

Na lokálne úpravu nerovností aj celoplošné vyhladenie povrchu sa odporúča stierka Rimano 0-3, veľmi jemná sadrová stierka v šedej farbe.
Zabezpečí vyrovnanie povrchu pred maľovaním – lokálne opravy nerovností aj celoplošné stierkovanie a vyhladenie povrchu. Materiál je ideálny pre uzavrenie pórov betónových prefabrikovaných dielcov aj monolytických betónových konštrukcií. Má vysokú prilnavosť aj na starých vápenných a cementových omietkách. Optimálna hrúbka je do 3 mm, s možnosťou vyhladenia až 0 mm.
 

 Úprava špaliet po výmene okien

Rimano UNI

Ideálnym materiálom na vyspravenie ostení okien a dverí po ich montáži, či už v novostavbách, alebo pri opravách a renováciách, je omietka Rimano UNI (sadrová ručná omietka na vnútorné použitie). Rimano UNI umožní vyrovnanie podkladu až do 30 mm i viac v prípade potreby v jednom kroku, je tvarovo stále bez trhlín aj vo väčších hrúbkach 40 – 50 mm. Rimano UNI má čas spracovania iba 60 min. a urýchli práce pri výmene okien.

Rimano UNI je vhodná na ručné omietanie betónu, stabilného muriva a plášťových betónových konštrukcií na stenách a stropoch, v interiéroch so štandardnou vzdušnou vlhkosťou vrátane domácich kuchýň a kúpeľní. Pri omietaní na hladké betónové plochy musí byť najskôr použitý penetračný náter Rikombi–Kontakt.