Školenia

Technicka akademia Saint-Gobain banner

Školenia

Vy všetci, ktorí sa chcete vzdelávať v oblasti suchej vnútornej výstavby a sadrových omietok a stierok Rimano, ste na správnom mieste. Keďže naša spoločnosť si kladie za povinnosť vychádzať v ústrety požiadavkám zákazníka, aj tento rok sme pripravení usporiadať pre vás školenia, ktoré vám pomôžu budovať kariéru profesionálneho montážnika. Školenia prebiehajú v našej Technickej akadémii v Prešove alebo v Bratislave (v prípade omietok a stierok aj v Trnave), ktorá pre vás úspešne funguje už od roku 2010.

 

Témy školení Technickej akadémii Saint-Gobain (TASG)

  Školeniami vás prevedú naši odborníci z Technickej akadémie Saint-Gobain. V rámci jednotlivých školení sa venujeme aj týmto témam:

  • Predstavenie značky Rigips na Slovensku a vo svete.
  • Predstavenie celého sortimentu produktov značky Rigips.
  • Predstavenie konštrukcií a systémov Rigips.
  • Základné princípy a zásady montáže konštrukcií Rigips.
  • Praktické montovanie priečky s otvorom a so zárubňou.
  • Montáž sadrokartónových (SDK) podhľadov, predsadených stien, kazetových podhľadov a podkrovia.
  • Predstavenie sortimentu sadrových tmelov, omietok a stierok, vrátane výberu najvhodnejšieho riešenia a materiálu na rôzne situácie.
  • Praktické použitie omietok a stierok viacerými aplikačnými spôsobmi. 
  Základné montážne školenie
  • určené pre začiatočníkov, príp. začínajúcich montážnikov
  • poplatok 90 €
  Zistiť viac
  Preškolenie montážnika 2
  • určené pre samostatne montujúcich montážnikov so základnými montážnymi zručnosťami
  • poplatok 20 €
  Zistiť viac
  Preškolenie montážnika 3
  • určené pre samostatne montujúcich montážnikov a držiteľov montážneho preukazu **
  • poplatok 20 €
  Zistiť viac
  Preškolenie montážnika 4
  • určené pre držiteľov montážneho preukazu ***
  • poplatok 20 €
  Zistiť viac
  Protipožiarne školenie
  • určené pre držiteľov montážneho preukazu **
  • poplatok 30 €
  Zistiť viac
  Školenie na bezpečnostné konštrukcie
  • určené pre držiteľov montážneho preukazu **
  • poplatok 30 €
  Zistiť viac
  Systémy Rigips v drevostavbách
  • určené pre výrobcov drevostavieb a montážne firmy
  • poplatok 0 €
  Zistiť viac
  Montážne konferencie
  • určené pre všetkých montážnikov
  • poplatok 0 €
  Zistiť viac
  Deň otvorených dverí
  • určený pre záujemcov o prehliadku našich Technických akadémií
  • poplatok 0 €
  Zistiť viac
  Praktické školenie na sadrové omietky a stierky
  • určené pre začiatočníkov i pokročilých
  • poplatok 70 €
  Zistiť viac
  Praktické školenie na stierky
  • určené pre začiatočníkov i pokročilých
  • poplatok 70 €
  Zistiť viac
  Praktické školenie na sadrové omietky a stierky
  • určené pre začiatočníkov i pokročilých
  • poplatok 85 €
  Zistiť viac

  Termíny školení Technickej akadémie Saint-Gobain na rok 2024

  Termíny školení Technickej akadémie Saint-Gobain na rok 2024

   

  Registračný formulár

  V prípade záujmu o školenie, vyplňte prosím formulár nižšie.

  Typy školení

  Základné montážne školenie

   

  Účastníci školenia Úplný začiatočník, príp. začínajúci montážnik
  Školenie je určené pre tých, ktorí sa chcú naučiť montovať. Chcú to robiť správne hneď od začiatku a chcú sa to dozvedieť od profesionálov. Môžu sa naň prihlásiť aj úplní začiatočníci, ktorí sa so sadrokartónom ešte nestretli, a aj tí, ktorí už nejakú skúsenosť majú.
  Druh a dĺžka školenia Praktické montážne 2-dňové školenie
  Miesto školenia Technická akadémia Saint-Gobain (Bratislava, Prešov)
  Poplatok za školenie 90 € (v cene sú zahrnuté montérky, tričko, študijné podklady, obed a občerstvenie)
  Spôsob úhrady Vopred bankovým prevodom
  Školiteľ Interný zamestnanec Saint-Gobain
  Počet ľudí na školení TA SG Bratislava 8 – 10, TA SG Prešov max. 8
  Náplň školenia 60 % praktická montáž a cvičenie praktických manuálnych zručností, 40 % teória.
  Záver = test ZT1, 20 otázok (na preukaz je nutné zvládnuť test na min. 85 %, max. 3 chyby).
  V teoretickej časti sa účastník školenia naučí základné zásady montáže, oboznámi sa so základným sortimentom materiálov pre systémy suchej výstavby a systémovými konštrukciami Rigips. Prakticky sa naučí zaobchádzať s náradím určeným na spracovávanie sadrokartónu a podkonštrukcií. Vyskúša si montáž základných konštrukcií. Oboznámi sa so zásadami BOZP pri práci.
  Výsledok školenia Diplom o absolvovaní školenia 1
  Po prípadnom úspešnom absolvovaní testu ZT1 je možnosť získať po školení aj MONTÁŽNY PREUKAZ** v úrovni PREŠKOLENÝ.
  Spôsob prihlásenia Odoslaním formulára na tejto stránke

   

   

  Preškolenie montážnika 2

   

  Účastníci školenia Montážnici samostatne montujúci
  Š
  kolenie je určené pre tých montážnikov, ktorí už vedia montovať a poznajú základné zásady montáže. Majú montážne zručnosti. Buď už absolvovali školenie v minulosti, alebo sa chcú zdokonaliť, naučiť sa, ako správne montovať priamo od profesionálov. 
  Druh a dĺžka školenia Teoreticko-praktické školenie montážnikov 1-dňové (6 hodín)
  Miesto školenia Technická akadémia Saint-Gobain (Bratislava, Prešov)
  Poplatok za školenie 20 € (v cene sú zahrnuté obed a občerstvenie)
  Spôsob úhrady Vopred bankovým prevodom
  Školiteľ Interný zamestnanec Saint-Gobain
  Počet ľudí na školení TA SG Bratislava 8 – 12, TA SG Prešov 8 – 12
  Náplň školenia 20 % praktické ukážky systémov, ich už zmontovaných praktických modelov a predvedenie správnych spôsobov montáže, 80 % teória.
  Záver = test ZT1, 20 otázok (na preukaz je nutné zvládnuť test na min. 85 %, max. 3 chyby).
  V teoretickej časti si účastník školenia zopakuje základné zásady montáže, oboznámi sa so základným sortimentom mate-riálov pre systémy suchej výstavby. Zopakuje si všetky základné technologické zásady a pravidlá pri výstavbe konštrukcií Rigips. Bude mať možnosť pýtať sa školiteľa na všetky okolnosti týkajúce sa správnosti montáže a systémov Rigips. Pred samotným testom bude mať v prezentácii od školiteľa možnosť zopakovať si technologické pravidlá a základné vedomosti o systémoch Rigips.
  Výsledok školenia Diplom o absolvovaní školenia 2
  Po prípadnom úspešnom absolvovaní testu ZT1 je možnosť získať po školení aj MONTÁŽNY PREUKAZ** v úrovni PREŠKOLENÝ.
  Spôsob prihlásenia Odoslaním formulára na tejto stránke

   

   

  Preškolenie montážnika 3

   

  Účastníci školenia Montážnici samostatne montujúci
  Školenie je určené pre tých montážnikov, ktorí už vedia montovať a poznajú všetky zásady montáže. Majú montážne zručnosti a dlhoročné skúsenosti so sadrokartónovými systémami Rigips. Absolvovali už preškolenie montážnika 2 v minulosti a sú držiteľmi MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne PREŠKOLENÝ**. Výsledkom školenia by po jeho úspešnom absolvovaní malo byť zloženie testu a získanie MONTÁŽNEHO PREUKAZU vyššej úrovne = úroveň POKROČILÝ***.
  Druh a dĺžka školenia Teoretické 3-hodinové preškolenie
  Miesto školenia Technická akadémia Saint-Gobain (Bratislava, Prešov)
  Poplatok za školenie 20 € (v cene sú zahrnuté obed a občerstvenie)
  Spôsob úhrady Vopred bankovým prevodom
  Školiteľ Interný zamestnanec Saint-Gobain
  Počet ľudí na školení 6 – 12, podľa potreby
  Náplň školenia 90 % teória (prezentácie, vysvetľovanie, odpovede na otázky), 10 % ukážky, novinky, príprava na test ZT2.
  Záver = test ZT2, 40 otázok (na preukaz je nutné zvládnuť ho na min. 85 %, max. 6 chýb).
  V teoretickej časti sa účastník školenia oboznámi s novinkami a so zaujímavosťami v systéme Rigips. Bude mať možnosť pýtať sa na veci týkajúce sa systému Rigips. Školenie je koncipované ako pomoc pri príprave na zvládnutie náročného testu ZT2.
  Výsledok školenia Diplom o absolvovaní preškolenia montážnika 3
  Po prípadnom úspešnom absolvovaní testu ZT2 je možnosť získať po školení aj MONTÁŽNY PREUKAZ** v úrovni POKROČILÝ.
  Spôsob prihlásenia Odoslaním formulára na tejto stránke

   

   

  Preškolenie montážnika 4

   

  Účastníci školenia Riadiaci pracovníci montážnych firiem – držitelia MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne POKROČILÝ***
  Školenie je určené pre ľudí, ktorí sú profesionáli v oblasti montáže sadrokartónu a riadenia firmy zaoberajúcej sa montážou sadrokartónových systémov Rigips. Majú dlhoročné skúsenosti so systémami suchej vnútornej výstavby a absolvované množstvo školení a praktických realizácií. Absolvovali už preškolenie montážnika 2 aj 3 v minulosti a sú držiteľmi MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne POKROČILÝ***.
  Druh a dĺžka školenia Teoretické 1-dňové preškolenie
  Miesto školenia Vybrané priestory v mestách Bratislava, Žilina, B. Bystrica, Prešov
  Poplatok za školenie 20 € 
  Spôsob úhrady Vopred bankovým prevodom
  Školiteľ Pre témy Rigips – interný zamestnanec Saint-Gobain, pre ostatné témy – externí konzultanti
  Počet ľudí na školení Max. 6 ľudí
  Náplň školenia

  Toto školenie je sumarizáciou vzdelávacích podkladov. Je to konzultácia s jednotlivými účastníkmi na základe študijných podkladov, ktoré im boli poskytnuté už minimálne mesiac pred školením a ktoré si vybraní pozvaní účastníci už naštudovali. Výsledkom školenia by po jeho úspešnom absolvovaní malo byť zvládnutie nasledujúcich testov: 

  1. Test PT3 – technológia + znalosť systémov Rigips
  2. Test SF3 – stavebná fyzika
  3. Test SA3 – stavebná akustika
  4. Test PO3 – požiarna problematika
  Výsledok školenia Po prípadnom úspešnom absolvovaní testu ZT2 je možnosť získať po školení aj MONTÁŽNY PREUKAZ** v úrovni PROFESIONÁL****.
  Spôsob prihlásenia Odoslaním formulára na tejto stránke

   

   

  Protipožiarne školenie

   

  Účastníci školenia Montážnici samostatne montujúci – držitelia MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne PREŠKOLENÝ**
  Školenie je určené pre tých montážnikov, ktorí už vedia montovať a poznajú všetky zásady montáže. Majú skúsenosti so systémami suchej vnútornej výstavby, absolvované školenia a praktické realizácie. Majú montážne zručnosti a dlhoročné skúsenosti so sadrokartónovými systémami Rigips. Absolvovali už preškolenie montážnika 2 v minulosti a sú držiteľmi MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne PREŠKOLENÝ**.
  Druh a dĺžka školenia Teoretické – 3 hod.
  Miesto školenia Technická akadémia Saint-Gobain (Bratislava, Prešov) 
  Poplatok za školenie 30 € 
  Spôsob úhrady Vopred bankovým prevodom
  Školiteľ Interný zamestnanec Saint-Gobain
  Počet ľudí na školení Max. 12 ľudí. Robí sa súčasne so školením číslo 3.
  Náplň školenia

  Úvod do problematiky požiarnej ochrany (reakcia na oheň, požiarna odolnosť konštrukcií Rigips). Zásady pri montáži požiar-nych konštrukcií Rigips ukončené testom „Základné požiarne preskúšanie“.

  Výsledok školenia Po prípadnom úspešnom absolvovaní testu dostane účastník osvedčenie o preškolení podľa nového praktika PO – Osvedčenie  absolvovaní školenia. 
  Spôsob prihlásenia Odoslaním formulára na tejto stránke

   

   

  Školenie na bezpečnostné konštrukcie

   

  Účastníci školenia Montážnici samostatne montujúci – držitelia MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne PREŠKOLENÝ**
  Školenie je určené pre tých montážnikov, ktorí už vedia montovať a poznajú všetky zásady montáže. Sú profesionáli v oblasti montáže sadrokartónu a budú realizovať konštrukcie certifikované v bezpečnostnej triede RC2, RC3 a RC4 podľa STN EN 1627:2021-10. Majú skúsenosti so systémami suchej vnútornej výstavby, absolvované školenia a praktické realizácie. Majú montážne zručnosti
  a dlhoročné skúsenosti so sadrokartónovými systémami Rigips. Absolvovali už preškolenie montážnika 2 v minulosti a sú držiteľmi MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne PREŠKOLENÝ**.
  Druh a dĺžka školenia Teoretické – 3 hod.
  Miesto školenia Technická akadémia Saint-Gobain (Bratislava, Prešov) 
  Poplatok za školenie 30 € 
  Spôsob úhrady Vopred bankovým prevodom
  Školiteľ Interný zamestnanec Saint-Gobain
  Počet ľudí na školení Max. 10 ľudí
  Náplň školenia

  Úvod do problematiky bezpečnostných konštrukcií – bezpečnostné triedy, systémy Rigips certifikované podľa STN EN 1627 (priečky, predsadené steny a bezpečnostný medzistrop). Zásady pri montáži bezpečnostných konštrukcií Rigips.

  Výsledok školenia Po prípadnom úspešnom absolvovaní testu dostane účastník osvedčenie o preškolení – Osvedčenie o absolvovaní školenia.
  Spôsob prihlásenia Odoslaním formulára na tejto stránke

   

   

  Systémy Rigips v drevostavbách

   

  Účastníci školenia Výrobcovia drevostavieb
  Montážne firmy (SDK) pracujúce pre výrobcov drevostavieb
  Druh a dĺžka školenia Teoretické a praktické 1-dňové školenie
  Miesto školenia Technická akadémia Saint-Gobain (Bratislava, Prešov) 
  Poplatok za školenie 0 € 
  Spôsob úhrady Bez úhrady
  Školiteľ Interný zamestnanec Saint-Gobain
  Počet ľudí na školení Podľa záujmu (maximálne 20 ľudí na termín)
  Náplň školenia

  Náplň školení je nasledujúca:

  1. Prehľad produktov Rigips pre použitie v drevostavbách.
  2. Základný prehľad konštrukcií Rigips v drevostavbách (steny, stropy, podlahy).
  3. Spracovanie a technológia montáže systémov Rigips v drevostavbách.
  4.  Montáž základných detailov v drevostavbách.
  5. Praktická časť – spracovanie a montáž dosiek; osádzanie rohových/kútových líšt, tmelenie dosiek.
  Výsledok školenia Osvedčenie „Montáž systémov Rigips v drevostavbách“
  Spôsob prihlásenia Na základe pozvánky od Saint-Gobain a následne potvrdenie svojej účasti

   

   

  Montážne konferencie

   

  Účastníci školenia Všetci montážnici – začiatočníci, pokročilí aj profesionáli
  Školenie je určené pre všetkých ľudí, ktorí sa pohybujú v oblasti montáže sadrokartónu a riadenia firmy zaoberajúcej sa montážou sadrokartónových systémov Rigips. Všetkým dávame možnosť aj takouto hromadnou formou informovať sa o novinkách z Rigipsu.
  Druh a dĺžka školenia Teoretické poldňové preškolenie – dopoludnie
  Miesto školenia Vybrané priestory v mestách Trnava, Žilina, Košice, Zvolen
  Poplatok za školenie 0 € (počas konferencie je zabezpečené občerstvenie pre účastníkov)
  Spôsob úhrady Bez úhrady
  Školiteľ Pre témy Rigips – interní zamestnanci Saint-Gobain, pre ostatné témy – externí konzultanti
  Náplň školenia

  Toto podujatie je prezentáciou noviniek Rigips v danom roku, informácií o zmenách v systémoch Rigips, legislatívnych zme-nách, aktuálnom dianí v stavebníctve s dôrazom na suchú výstavbu. Taktiež zopakovaním montážnych zásad a poukázaním na chyby, ktoré sa počas montáže robia. Presný program podujatia je vopred vždy upresnený na webstránke Rigipsu. Na kon-ci školenia je možné absolvovať základný test montážnych zásad ZT1 a získať tým MONTÁŽNY PREUKAZ základnej úrovne*.

  Výsledok školenia Zoznámenie sa s novinkami v tomto roku, zopakovanie si technológie, čerstvé informácie.
  Po prípadnom úspešnom absolvovaní základného testu montážnych zásad ZT1 je možné získať MONTÁŽNY PREUKAZ základnej úrovne*.
  Spôsob prihlásenia Odoslaním formulára na tejto stránke

   

   

  Deň otvorených dverí 

   

  Účastníci školenia Úplne každý, kto má úprimný záujem niečo sa dozvedieť o systémoch Rigips
  Podujatie je určené hlavne laickej verejnosti, ale aj ostatným, ktorí pracujú so systémami Rigips a chcú využiť tento čas na osobné konzultácie s profesionálmi priamo od Saint-Gobain.
  Druh a dĺžka školenia V čase 8.00 hod. – 16.00 hod. je možné prísť a konzultovať individuálne
  Miesto školenia Priestory Technickej akadémie Saint-Gobain v Bratislave a Prešove
  Poplatok za školenie 0 € 
  Spôsob úhrady Bez úhrady
  Školiteľ Interný zamestnanec Saint-Gobain
  Počet ľudí na školení Podľa záujmu
  Náplň školenia

  Počas Dňa otvorených dverí budú v priestoroch Technickej akadémie Saint-Gobain k dispozícii interní zamestnanci Saint-Gobain ochotní osobne odpovedať na vaše otázky a venovať sa vám individuálne. Taktiež bude pre vás isto zaujímavé, ak vás prevedú vý-stavkou zmontovaných častí množstva konštrukcií suchej výstavby, ktoré sú trvalo súčasťou priestorov Technickej akadémie v Prešove aj v Bratislave.

  Výsledok školenia Osobná skúsenosť so systémami Rigips a s ľuďmi od Saint-Gobain
  Spôsob prihlásenia Pokiaľ nejde o organizované skupiny, ale len o jednotlivcov, nie je nutné sa prihlasovať. Stačí jednoducho prísť. Ak máte záu-jem prísť viacerí, treba sa nahlásiť. Pre TA SG Prešov na tel. č. 0911 119 213, pre TA SG Bratislava na tel. č. 0903 253 659.

   

   

  Praktické školenie na sadrové omietky

   

  Účastníci školenia Montážnici/montážne firmy
  Školenie je určené pre tých, ktorí povrchovo upravujú steny a stropy v interiéri. Potrebujú ušetriť čas a peniaze s použitím sadrových omietok. Chcú to robiť správne hneď od začiatku a chcú sa dozvedieť od profesionálov ako na to.
  Druh a dĺžka školenia Praktické montážne 1-dňové školenie
  Miesto školenia Technická akadémia Saint-Gobain (Bratislava, Prešov)
  Poplatok za školenie 70 € (v cene sú zahrnuté montérky, tričko, študijné podklady a občerstvenie)
  Spôsob úhrady Vopred bankovým prevodom
  Školiteľ Interný zamestnanec Saint-Gobain
  Počet ľudí na školení TA SG Bratislava 10 – 15 ľudí, TA SG Prešov 10 – 15 ľudí
  Náplň školenia

  80 % praktická ukážka, 20 % teória.
  V teoretickej časti sa účastník školenia oboznámi s jednotlivými produktami a ďalej sa dozvie správny technologický postup omietania. V praktickej ukážke sa naučí, aké vhodné náradie použiť v jednotlivých krokoch technologického postupu omietania. Oboznámi sa so zásadami BOZP pri práci.

  Výsledok školenia Osvedčenie o absolvovaní školenia na sadrové omietky.
  Získanie zručností a vedomostí o správnych postupoch povrchovej úpravy stien a stropov.
  Spôsob prihlásenia Odoslaním formulára na tejto stránke

   

   

  Praktické školenie na stierky

   

  Účastníci školenia Montážnici/montážne firmy
  Školenie je určené pre tých, ktorí sa potrebujú zdokonaliť vo finálnej úprave rôznych povrchov. Chcú to robiť správne hneď od začiatku a chcú sa dozvedieť od profesionálov, ako dosiahnuť kvalitu tmelenia Q4.
  Druh a dĺžka školenia Teoretické a praktické 1-dňové školenie (dôraz na praktickú časť)
  Miesto školenia Technická akadémia Saint-Gobain (Bratislava, Prešov)
  Poplatok za školenie 70 € 
  Spôsob úhrady Vopred bankovým prevodom
  Školiteľ Interný zamestnanec Saint-Gobain
  Počet ľudí na školení Podľa záujmu (maximálne 12 ľudí na termín)
  Náplň školenia

  Náplň školenia je nasledujúca:

  • Prehľad produktov Rigips na stierkovanie.

  • Správny výber vhodných produktov podľa typu povrchu.

  • Stupne kvality tmelenia Q1 – Q4.

  • Základné technologické postupy pri stierkovaní.

  • Praktická časť – ukážky technológie stierkovania, stupne Q1 – Q4, riešenie rohov, kútov, napojení na okolité konštrukcie. 

  Výsledok školenia Osvedčenie o absolvovaní školenia na sadrové stierky. Získanie zručností a vedomostí o správnych postupoch stierkovania.
  Spôsob prihlásenia Na základe pozvánky od Saint-Gobain a následne potvrdenie svojej účasti

   

   

  Praktické školenie na sadrové omietky a stierky

   

  Účastníci školenia Úplný začiatočník, príp. začínajúci
  Školenie je určené pre tých, ktorí sa chcú naučiť stierkovať a omietať. Chcú to robiť správne hneď od začiatku a chcú sa to dozvedieť od profesionálov. Môžu sa naň prihlásiť aj úplní začiatočníci, ktorí sa so sadrovými stierkami a omietkami ešte nestretli, ale aj tí, ktorí už nejakú skúsenosť majú. 
  Druh a dĺžka školenia Praktické montážne 2-dňové školenie
  Miesto školenia Technická akadémia Saint-Gobain (Bratislava, Prešov)
  Poplatok za školenie 85 € (v cene sú zahrnuté montérky, tričko, študijné podklady a občerstvenie)
  Spôsob úhrady Vopred bankovým prevodom
  Školiteľ Interný zamestnanec Saint-Gobain
  Počet ľudí na školení TA SG Bratislava 10, TA SG Prešov max. 10
  Náplň školenia

  80 % praktická ukážka správneho spracovania, 20 % teória.
  Záver = test 20 otázok (nutné zvládnuť test na min. 85 %, max. 3 chyby).
  V teoretickej časti sa účastník školenia naučí základné zásady prípravy podkladov, rozdelenie sadrových stierok a omietok, správny technologický postup spracovania. V praktickej ukážke sa naučí, aké vhodné náradie použiť v jednotlivých krokoch technologického postupu nanášania a spracovania. Oboznámi sa so zásadami BOZP pri práci.

  Výsledok školenia Osvedčenie o absolvovaní školenia na sadrové omietky a stierky.
  Získanie zručností a vedomostí o správnych postupoch spracovania a zhotovovania sadrových omietok a stierok.
  Spôsob prihlásenia Odoslaním formulára na tejto stránke