Hodnotenie kvality povrchu sadrokartónu

hodnotenie kvality povrchu sadrokartonu

Hodnotenie kvality povrchu sadrokartónu

Úrovne kvalitu povrchu sadrokartónových stien a priečok

Pri tmelení sadrokartónových dosiek sa popisujú štyri kvalitatívne úrovne podľa toho, aký konečný estetický dojem potrebujeme dosiahnuť:

Úrovne kvality povrchu sadrokartónu
Úroveň kvality Q1 Q2 Q3 Q4
Vizuálny pohľad kvalita povrchu Q1 kvalita povrchu Q2 kvalita povrchu Q3 kvalita povrchu Q4
Estetické požiadavky Žiadne Bežné Zvýšené Najvyššie
 • stopy po náradí môžu ostať 
 • lokálny výskyt stôp po náradí
 • niekoľko značiek a stôp pod priamym svetlom
 • minimálny výskyt značiek alebo stôp
Požiadavky na aplikáciu Základné tmelenie špár Základné tmelenie Q1 + nasledujúci postup Tmelenie Q2 + nasledujúci postup Tmelenie Q2 + nasledujúci postup
 • pretmelenie skrutiek
 • prebytočný tmel odstrániť
 • stopy po náradí sú prípustné
 • použitie výstužnej pásky podľa systému tmelenia
 • tmelenie najemno
 • povrch upravený tak, aby sa dosiahol neprerušovaný prechod zo špár na plochu
 • brúsenie podľa potreby tmelenia
 • rozšírené pretmelenie špár finálnym tmelom a celoplošné uzavretie pórov sadrokartónovej plochy roztiahnutím tmelu na plochu
 • brúsenie podľa potreby
 • celoplošné stierkovanie sadrokartónu vhodným materiálom v min. hrúbke 1 mm
Konečná úprava povrchu Vhodné len pre funkčné aplikácie Stredne a hrubo štruktúrovaný povrch Jemne štruktúrovaný povrch Hladký alebo lesklý povrch
 • stabilita
 • odolnosť proti požiaru
 • protihluková stena
 • pod obklad alebo hrubo navrstvenú omietku
 • matné, stredné a hrubé štruktúrované nátery aplikované valcovaním
 • dekoratívne tapety a techniky
 • povrchová štruktúra (najväčšia častica cez 1 mm)
 • matný, jemne štruktúrovaný náter
 • povrchová štruktúra (rozmer najväčšej častice menej ako 1 mm)
 • tapety na kovovom alebo vinylovom základe
 • stierky, nátery po stredný lesk
 • benátsky mramor alebo podobná špeciálna dekoratívna povrchová úprava
Príklad povrchovej úpravy Obklad Hrubá štruktúra Jemná štruktúra Hladká plocha

 

 

Aplikácia Best Finish

Aplikácia pre mobilné telefóny a desktopy, ktorú je možné použiť pri výbere stupňa kvality povrchu úpravy sadrokartónových stien. Aplikácia názorne
ukáže, ako vyzerá povrch steny s rôznou kvalitou povrchu v priebehu dňa, keď slnko preniká do miestnosti oknami alebo pri umelom osvetlení. Rovnako je možné simulovať, ako dopadne náraz predmetu na roh steny, ktorý nie je nijako chránený, alebo je chránený hliníkovým profilom, alebo špeciálnymi páskami NO-COAT, alebo AquaBead.

Aplikácia Rigips Best Finish

 

Aplikácia Best Finish je dostupná aj pre mobilné zariadenia:

Pre zariadenia s Android Pre zariadenia s iOS
Gooogle Play Store

 

Apple Store

 

 

Základné pravidlá pre povrchovú úpravu sadrokartónu

Čo by ste mali vedieť pre stanovenie očakávanej kvality konečnej povrchovej úpravy sadrokartónu?

1. Plánovanie finálnych úprav sadrokartónových stien a priečok

Výber typu tmelenia sadrokartónovej plochy alebo konečnej úpravy povrchu a použitie výstužných pások by sa malo zakladať na:

 • type konštrukcie (jedno alebo viacvrstvové opláštenie),
 • type sadrokartónovej dosky (v závislosti od jej hrany a hrúbky),
 • poveternostných podmienkach na stavbe,
 • type finálnej povrchovej úpravy (obklad, omietka, náter, tapeta...).

hodnotenie kvality povrchu

Tieto faktory by sa mali brať do úvahy už počas plánovania estetickej povrchovej úpravy sadrokartónu.

Výrazy ako „pripravené na maľovanie“, „pripravené na obkladanie“ a iné podobné frázy nie sú vhodné na popis požadovanej kvalitatívnej úrovne. Aby všetci správne pochopili, aká má byť očakávaná kvalita povrchovej úpravy sadrokartónu, mali by sa vždy používať špecifické termíny kvalitatívnej úrovne Q1, Q2, Q3 a Q4. Ak sa nestanoví kvalitatívna úroveň ako sa uvádza vyššie, potom sa predpokladá kvalitatívna úroveň Q2.

2. Podmienky pri realizácii úprav povrchov stien

Už počas plánovania je potrebné zvoliť vhodný materiál, ktorý sa použije pri úprave, zohľadniť jeho vlastnosti (prepadávanie, tvrdosť, pružnosť, brúsiteľnosť...), svetelné podmienky, ako aj potrebnú úroveň pracovnej zručnosti majstrov.

zaverecne tmelenie a upravy stien

Svetelné podmienky

 • Ideálne by bolo vedieť vopred, aké osvetlenie a za akých podmienok bude používané po dokončení výstavby.
 • Osvetlenie (prirodzené alebo umelé) pri tupom uhle môže ovplyvniť vzhľad povrchu.
 • Úpravy Q4 by sa mali realizovať v podobných podmienkach osvetlenia, ako sa budú v priestoroch používať po dokončení výstavby.
 • Na posudzovanie kvality povrchovej úpravy na stavenisku nie je akceptovateľné používať plošné osvetlenie.

Vplyv počasia

 • Poveternostné podmienky na stavenisku (teplota a relatívna vlhkosť) by sa mali brať do úvahy vzhľadom na stanovený postup jednotlivých prác.
 • Aby sa dosiahli kvalitatívne úrovne povrchu sadrokartónov kvality Q2, Q3 a Q4 je nevyhnutné dodržiavať odporúčané časy schnutia medzi jednotlivými aplikačnými krokmi.
 • Estetické úpravy stien ako je maľovanie, tapetovanie alebo omietanie sa musia aplikovať až potom, ako bolo vykonané tmelenie a finálne preschnutie všetkých plôch.

Zručnosti majstrov

 • Je potrebné mať na pamäti odborné a praktické zručnosti majstrov, ktorí budú realizovať tmelenie počas sadrokartónových prác.
 • Stierkované povrchy stien a priečok zo sadrokartónov, ktoré sú ideálne hladké a bez akýchkoľvek tieňov, sa nedajú úplne dosiahnuť. 

Pozrite si aj náš video návod Desatoro tmelenia pre dokonalé spoje stien.