Koncept Multi Comfort

Koncept Multi Comfort

Koncept Multi Comfort

Multi Comfort spája kvalitu stavby s pocitom z jej užívania. Predstavuje výraznú zmenu v prístupe k výstavbe, a to tým, že súčasne zohľadňuje rastúce nároky užívateľov na komfort aj požiadavky na udržateľnosť.

KOMFORT MÁ VEĽA PODÔB

Program Multi Comfort predstavuje výraznú zmenu v prístupe k výstavbe, a to tým, že súčasne zohľadňuje rastúce nároky užívateľov na komfort aj požiadavky na udržateľnosť. Môže pomôcť vo viacerých smeroch:

  • Navrhovať zdravšie, komfortnejšie a energeticky úsporné budovy, ktoré zodpovedajú normám.
  • Uspokojovať rastúce nároky a požiadavky užívateľov.
  • Zlepšovať vnútorné prostredie (interiér domov, bytov, kancelárií aj verejných priestorov), ktoré má vplyv na kvalitu života a pocity užívateľov.
  • Ponúknuť certifikačnú schému aj pre rezidenčné budovy.
  • Priniesť objektívny spôsob hodnotenia kvality stavby.

Akákoľvek budova spĺňajúca štandard Multi Comfort je zárukou komfortu pre všetky zmysly, pretože zohľadňuje:

  • tepelný komfort
  • svetelný komfort
  • akustický komfort
  • kvalitu vzduchu v interiéri

Multi Comfort spája poznatky a skúseností jednotlivých divízií skupiny Saint-Gobain. Každá z nich svojimi riešeniami pomáha vytvoriť vnútorné prostredie plné pohody a komfortu.

Ako dosiahnuť Multi Komfort?

Rigips dodáva sadrokartónové dosky s technológiou Activ’Air, ktorá neutralizuje formaldehyd v miestnosti. Výsledkom je čistý a kvalitný vzduch v interiéroch. Dodávame tiež akustické riešenia v podobe sadrokartónových dosiek a podhľadov, ktoré sú určené pre zvukovú izoláciu stien a stropov a vo veľkej miere prispievajú k akustickej pohode v interiéri.

O program Multi Comfort a ceste k nemu si môžete dozvedieť aj na samostatnej stránke, ktorá vám pomôže naučiť sa ako navrhovať komfortné stavby.

Dva pohľady

Multi Comfort Built-In je prístup, ktorý odpovedá na rastúce požiadavky koncových užívateľov, či už ide o vlastníka domu, komerčného užívateľa budovy a zamestnanca alebo osoby v škole a nemocnici.

Multi Comfort Tool Box je ideálnym nástrojom pre projektantov, dizajnérov, architektov a developerov, pretože zjednodušuje proces prípravy, návrhu, realizácie a kontroly stavby. Umožňuje navrhovať a stavať budovy s vyššou pridanou hodnotou. Projektantom v tom pomôže nová e-learningová platforma Multi Comfort CAMPUS. Viac na stránke https://multicomfort.sk/.

Multi Comfort Campus

MC Campus banner
Multi Comfort Campus
Pridaj sa