Ako dlho schnú sadrové omietky?

Po aplikácii sadrovej omietky je potrebné ponechať jej čas na primárne schnutie, čo môže trvať niekoľko hodín až dní, pričom presný čas závisí od hrúbky vrstvy a miestnych podmienok. Počas primárneho schnutia sa voda obsiahnutá v sadre odparuje, čo umožňuje omietke nadobudnúť pevnosť a stabilitu.

 

Doba zrenia sadrovej omietky je ďalším dôležitým faktorom. Aj keď sa povrch omietky môže zdať suchý, vnútorné vrstvy môžu stále obsahovať vlhkosť. Všeobecne platí, že doba zrenia sadrovej omietky je približne 1 týždeň na každý centimeter hrúbky vrstvy omietky. Počas tohto času dochádza k úplnému vysušeniu a tuhnutiu omietky.

 

Teplota a vlhkosť prostredia majú tiež významný vplyv na schnutie sadrovej omietky. Ideálne podmienky na rýchle schnutie sú pri teplote okolo 20 – 25 °C a vlhkosti okolo 40 – 50 %. Extrémne teploty, vysoká vlhkosť alebo veľmi suché prostredie môžu spomaliť schnutie omietky. Je dôležité dodržiavať pokyny výrobcu, aby sa zabezpečilo správne dávkovanie, aplikácia a doba schnutia sadrovej omietky.