Kedy môžem po montáži sadrokartónu začať tmeliť a kedy maľovať?

Po montáži sadrokartónu je potrebné nechať dosky správne vyschnúť. Toto obvykle trvá približne 24 až 48 hodín, pričom presný čas závisí od vlhkosti vzduchu a teploty v miestnosti. Je dôležité, aby dosky boli suché a pevné, v opačnom prípade môže dôjsť k deformáciám a problémom s tmelením a maľovaním.

 

Po tom, ako sa sadrokartónové dosky úplne vysušia, je možné začať s tmelením. Tmel by sa mal aplikovať na spoje medzi doskami, ako aj na otvory skrutiek a hrotov. Po nanesení tmelu je potrebné nechať ho vyschnúť podľa pokynov výrobcu. Tento proces môže trvať niekoľko hodín až dní v závislosti od typu tmelu a miestnych podmienok.

 

Po dokončení tmelenia a vyschnutí tmelu je možné pokračovať s maľovaním. Pred maľovaním je dôležité zabezpečiť, že povrch je hladký a rovnomerný. Prípadné nerovnosti a nedokonalosti môžu byť opravené ďalším tmelením a brúsením. Potom je možné aplikovať penetračný náter a následne vrstvy farby podľa požadovaného vzhľadu.

 

Vždy dodržiavajte odporúčané časy tmelenia a schnutia odporúčané výrobcom. V prípade nejasností ohľadne použitia tmelov od Rigips kontaktujte našich špecialistov technickej podpory.