Náš prínos k stavebným certifikáciám

Nas prinos k stavebnym certifikaciam

Náš prínos k stavebným certifikáciám

Čo sú schémy označovania zelených budov?

Trvalo udržateľná výstavba je celosvetovým trendom. Keď vieme, že budovy sú zodpovedné za 39 % celosvetových emisií CO2, je to skutočne tá správna cesta. Certifikácie budov sú dôkazom, že budovy boli navrhnuté tak, aby znížili svoju stopu na planéte a zvýšili pozitívny vplyv na ľudí. Najznámejšie sú LEED a BREEAM, keďže sú medzinárodne uznávané.

Nemôžeme však zabudnúť aj na náš štandard Multi Comfort.

Ako prispievame

Počas procesu certifikácie je budova hodnotená v niekoľkých kategóriách: energetická účinnosť, zdravie a pohoda atď.

Pre niektoré z týchto kategórií môžu mať zvolené stavebné materiály veľký vplyv na skóre budovy. V Saint-Gobain poskytujeme mnoho riešení, ktoré prispievajú k certifikácii zelených budov.