2 minutes min

9 krokov k lepšiemu prostrediu na školách

9 krokov k lepsiemu prostrediu na skolach

Kvalita vnútorného prostredia slovenských škol

Analýza monitorovania kvality vnútorného prostredia na 28 slovenských školách, ktorú spracovala a v septembri zverejnila platforma Budovy pre budúcnosť v spolupráci so Saint-Gobain Slovensko, Daikin Slovensko a Technickou univerzitou v Košiciach poukázala na veľké problémy v triedach spojené so zlou kvalitou vzduchu, výrazným prehrievaním tried, nevhodnou akustikou a nedostatočným osvetlením na slovenských školách.

Ďalším krokom spoločného projektu bolo decembrové uverejnenie komplexnej metodickej príručky 9 krokov k lepšiemu prostrediu na školách, na ktorej Saint-Gobain Slovensko opäť odborne participovalo.

Ako vytvoriť kvalitné vnútorne prostredie

„Sme presvedčení, že kvalitnú a udržateľnú výstavbu vieme dosiahnuť iba úzkou spoluprácou všetkých aktérov od zadávateľov, cez tvorcov projektov až po realizátorov. Kľúčové sú podľa nás potreby tých, ktorí v školách študujú a pracujú, ako aj využitie tých najlepších postupov a technológií pre vytvorenie zdravého vnútorného prostredia,“ hovorí Miroslav Zliechovec Business Development manažér spoločnosti Saint-Gobain.

Ďalšie informácie a metodickú príručku nájdete tu: Odborníci pripravili 9 krokov k lepšiemu prostrediu na školách – riešenia má v rukách štát.

 

Pozrite si aj ďalšie naše referencie, kde všade dokážu materiály a produkty Rigips priniesť kvalitné riešenia a to nie len v oblasti rezidenčnej ale aj priemyselnej výstavby.