Hero Image
Image
Partnerstvo CEZAAR 2021
1 minute min

CE ZA AR 2021

Udržateľnosť, ochrana životného prostredia či vplyv architektúry na kvalitu života. Toto sú niektoré z ideí a myšlienok, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Aj preto sme sa ako Saint-Gobain spolu s divíziami ISOVER a Ecophon opätovne rozhodli stať hlavným partnerom ocenenia CE ZA AR 2021 a podporiť tak na Slovensku kvalitnú architektúru a komunikačné heslo pre tento rok #zelenaprearchitekturu. 

Veríme, že aj vďaka našej podpore prispejeme ku skvalitňovaniu architektonických diel a profesionálnych výkonov slovenských architektov.

Viac informácií o #cezaar2021 a možnosť hlasovania o cene verejnosti nájdete na https://www.cezaar.tv/o-ce-za-ar/

Logo partnerstva CEZAAR 2021