2 minutes min

Členstvom v SKGBC sa otvárajú nové možnosti zamestnancom aj partnerom

Spoločnosť Saint-Gobain je od začiatku roka novým exkluzívnym členom Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC), kľúčovej platformy pre udržateľnú výstavbu na Slovensku. Spolupráca má podporiť odborný dialóg špecialistov jednotlivých divízii Saint-Gobain s viac ako 50 členskými spoločnosťami SKGBC, ale aj možnosť vstúpiť do komunikácie so samosprávami alebo štátnymi orgánmi.

Dôležitosť enviromentálnej udržateľnosti

Spoločnosť Saint-Gobain je od začiatku roka novým exkluzívnym členom Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC), kľúčovej platformy pre udržateľnú výstavbu na Slovensku. Spolupráca má podporiť odborný dialóg špecialistov jednotlivých divízii Saint-Gobain s viac ako 50 členskými spoločnosťami SKGBC, ale aj možnosť vstúpiť do komunikácie so samosprávami alebo štátnymi orgánmi.

„Dohoda o najvyššej forme členstva je prirodzeným vyústením viacerých spoločných aktivít, ale predovšetkým podobného uvažovania. Spájajú nás názory na udržateľnosť v architektúre, energetickú úspornosť aj požiadavky na kvalitu vnútorného priestoru,“ približuje Miroslav Zliechovec, Business Development manažér Saint-Gobain. „Naša podpora SKGBC je aj praktickým vyústením vízie skupiny Making the world a better home, ktorá podčiarkuje potrebu inšpirovať okolie k udržateľným riešeniam.“

Pre zamestnancov, ale aj partnerov jednotlivých divízií Saint-Gobain sa členstvom otvárajú nové príležitosť pre spoluprácu s rôznorodými aktérmi v oblasti výstavby. Viac o aktivitách a členoch SKGBC nájdete na https://skgbc.eu/