Hero Image
Image
covid 19
2 minutes min

COVID-19: Vyjadrenie skupiny Saint-Gobain v SR

Rigips a situácia v obchode

radi by sme Vás informovali, že v súlade s nariadením vlády SR ohľadom preventívnych opatrení v súvislosti s vírusom COVID-19, sme naďalej schopní distribuovať materiály Rigips. Sme teda pripravení naďalej pre Vás vybavovať Vaše objednávky.

Aktuálnu situáciu v SR neustále sledujeme a prispôsobujeme platnej legislatíve.

V prípade otázok ohľadne objednávok kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie alebo oddelenie služieb zákazníkom.

Opatrenia skupiny SAINT-GOBAIN

Na pandémiu Coronavirus COVID-19 Skupina Saint-Gobain okamžite reagovala po celom svete. Už niekoľko týždňov dôsledne zavádzame prísne opatrenia. V Českej republike a na Slovensku sme zaviedli tieto konkrétne oparenia:

  • Striktné obmedzenie zahraničných pracovných ciest.
  • Obmedzenie národného cestovania na úplné minimum.
  • Limitovanie počtu externých návštev na úplné a nevyhnutné minimum.
  • Zrušenie účasti na externých podujatiach, školeniach, konferenciách, veľtrhoch.
  • Zrušenie interných akcií ako sú konferencie, školenia alebo porady, kde je väčší počet účastníkov.
  • Karanténa 14 dní pre osoby, ktoré sa vrátili z oblastí, kde sú zavedené obmedzenia.
  • Zavedenie výrazných preventívnych opatrení aj pre dodávateľské, logistické a ďalšie externé spoločnosti, ktoré zásobujú alebo pracujú v závodoch.
  • Sledovanie a rešpektovanie nariadení a odporúčaní štátnych orgánov.
  • Riadenie prevádzky v jedálniach, obmedzenia pri výdaji jedál.
  • Zabezpečenie, komunikácia a kontrola všetkých hygienických pravidiel a ich dodržiavanie zamestnancami.

"Saint-Gobain je zodpovednou organizáciou, ktorá cíti zodpovednosť za zdravie svojich zamestnancov, rodín i obchodných partnerov. Všetky vykonané opatrenia sú nastavené tak, aby sme čo najviac eliminovali riziká šírenia nákazy medzi rôzne skupiny zamestnancov. Prevenciu považujeme v tomto smere za kľúčovú. Neustále preto bude dochádzať k vyhodnocovaniu rizík a prípadne k zavedeniu ďalších preventívnych opatrení," dodáva Robert Kudrna, personálny riaditeľ Saint-Gobain pre Východnú Európu.

Všetky tímy Skupiny Saint-Gobain sú mobilizované po celom svete a naďalej zaisťujú kontinuitu našej ekonomickej činnosti, obsluhujú svojich zákazníkov v stavebníctve aj v náročných a rôznorodých priemyselných odvetviach, ako je automobilový, letecký, zdravotnícky, obranný, bezpečnostné a dokonca aj potravinársky a nápojový priemysel.