3 minutes min

Dotácia na zateplenie bude mať od 10. marca jednoduchšie podmienky

Zateplenie fasady

Už od piatka 10. marca 2023 nastane nová možnosť pre každého majiteľa domu požiadať o finančnú podporu na zateplenie a ďalšiu rekonštrukciu z programu Obnov dom (Plán obnovy), ktorý riadi Slovenská agentúra životného prostredia, a to až do výšky 19 000 eur. Dobrou správou je, že podmienky sa pri tom zásadne zjednodušia.

Zmeny ministerstva životného prostredia platiť pri nových žiadostiach o dotáciu:

  • nebude sa vyžadovať podmienka trvalého pobytu a ani stavebné povolenie či ohláška na stavebnom úrade (bude stačiť čestné vyhlásenie);
  • doteraz bola potrebná spoluúčasť 40 %, tá sa znižuje na 25 % (zo sumy do 15-tisíc eur);
  • naďalej je treba realizovať aspoň jedno opatrenie zo skupiny A (zateplenie fasády, strechy, resp. inej časti domu) a ako doplnok bude možné pridať opatrenia zo skupiny B a C (fotovoltika, tepelné čerpadlo, tieniaca technika, odstránenie azbestu, zelená strecha...);
  • rovnako zostáva aj podmienka úspory pri spotrebe primárnej energie aspoň na úrovni 30 percent;
  • energetický certifikát východiskového stavu sa stále bude vyžadovať, ale predložiť sa bude dať do 3 mesiacov po podpise zmluvy (pri prvej výzve sa dokladal priamo pri podaní žiadosti o dotáciu);
  • organizátor bude preplácať časť výdavkov ešte v priebehu rekonštrukcie;
  • dlhy žiadateľa v zdravotnej a Sociálnej poisťovni a už nebudú preverovať.

Inak povedané, ambíciou organizátora je, aby majiteľom domov stačili pri podaní žiadosti iba tri jednoduché dokumenty: občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby.  

Záujem o dotáciu bol slabý, podmienky sa preto zjednodušujú


Od 15. októbra 2022 do 28. februára 2023 bolo možné podať žiadosť o príspevok v štandardnej výzve, resp. výzve so zvýhodnenými podmienkami pre sociálne odkázaných. Počas tohto obdobia organizátor obdržal 3 581 žiadostí, pričom do úvodu marca uzavrel zmluvu len so 102 žiadateľmi. Z pôvodnej sumy 30 miliónov eur sa zatiaľ využilo iba 1,2 milióna eur a aj keby agentúra schválila všetky čakajúce žiadosti, minula by maximálne 10 percent z vyčlenených financií.

Tieto výsledky poskytujú pomerne negatívny obraz pôvodného nastavenia podmienok. „Je jasné, že niektoré podmienky boli veľmi zložité alebo nesprávne nastavené. Napríklad požiadavka na trvalý pobyt má jasnú logiku, keďže financie majú vylepšiť bývanie v celoročne obývaných domoch a nie v rekreačných chatách a chalupách. Ale zaviesť ju spätne k septembru 2022 nedávalo žiadny zmysel. Osobne sa prihováram skôr za to, aby trvalý pobyt zostal podmienkou, ale len k dátumu podania žiadosti. Uvidíme, aký bude dopad úplného zrušenia požiadavky na trvalý pobyt na efektivitu,“ hovorí Alexander Prizemin z portálu www.vsetkoozatepleni.sk, ktorý sa venuje poradenstvu pri zatepľovaní.

Ďalším problémom bolo stavebné povolenie (túto podmienku organizátor vypustil už na konci januára 2023) a nutnosť mať k dispozícii financie na celé zateplenie a ďalšiu rekonštrukciu. „Podľa dostupných informácií som opatrne optimistický ohľadom záujmu o finančnú podporu. Súčasne je dôležité zdôrazniť, že bude potrebné, aby sa domy obnovili podľa odporúčaní odborníkov v energetickom certifikáte, a mali tak dlhú životnosť. Pri zateplení sú totiž zásadné použité materiály a technologické postupy a ak niečo z toho nesedí, účinnosť zateplenia klesá a živnosť sa výrazne skracuje,“ dodáva Alexander Prizemin.

 

Zdroje informácií: https://e.dennikn.sk/minuta/3265997  a https://www.minzp.sk/spravy/marec/projekt-www-obnovdom-sk-ma-vysledky.html

Viac informácií o žiadosti o dotáciu nájdete na www.vsetkoozatepleni.sk.

Zdroje informácií: https://e.dennikn.sk/minuta/3265997  a https://www.minzp.sk/spravy/marec/projekt-www-obnovdom-sk-ma-vysledky.html