3 minutes min

Dotácie na zateplenie domov

Zateplenie domu Isover

Dotácie na zateplenie domov v aktuálnej výzve do 28. februára

V prvých dvoch výzvach dotačného programu na zateplenie rodinných domov prijímajú žiadosti ešte do 28. februára.

Podávanie žiadostí pokračuje

Z Plánu obnovy vyčlenila Slovenská republika pre program Obnov dom 500 miliónov eur. Ambíciou je poskytnúť dotácie na zateplenie a ďalšiu obnovu pre 30 000 majiteľov starších rodinných domov. Prvé dve výzvy, ktoré organizátor – Slovenská agentúra životného prostredia - vyhlásila 15. októbra 2022, chceli pritiahnuť 4 000 žiadostí o dotáciu do konca roka 2022. To sa nepodarilo, keďže ku koncu januára 2023 bolo podaných iba 2 200 žiadostí. Každopádne, keďže záujem je menší, ako sa čakalo, a zároveň sa navyšoval objem peňazí z 15 na 25 miliónov eur, do konca februára je veľký priestor na podávanie nových žiadostí. A po tomto dátume sa očakáva vyhlásenie novej výzvy (keďže program bude bežať až do roku 2026).

Dostupná dotácia až 19-tisíc eur

Čo môžete ako majitelia rodinného domu staršieho ako 12 rokov získať z programu Obnov dom, ktorý je financovaný z Plánu obnovy? Dotáciu do 14-tisíc eur (pokrývajúcu maximálne 60 % investície) možno získať na rekonštrukciu, ktorou sa ušetrí 30- až 60 percent spotreby primárnej energie. Kto urobí dodatočné opatrenia a usporí nad 60 percent, môže získať až 19-tisíc eur. Kľúčovou podmienkou je, že aspoň polovica celej investície do obnovy bude smerovať do zateplenia. Dôvod je zrejmý: náklady na kúrenie sa dajú najrýchlejšie a s najmenšou investíciou zredukovať vďaka zatepleniu fasády domu. Už zateplenie fasády (čiže vonkajších stien) vie priniesť 30 až 50-percentnú úsporu na energiách. Kto k fasáde pridá aj rekonštrukciu strechy vrátane zateplenia, nemá problém dosiahnuť úsporu nad 60 % a získať maximálnu dotáciu 19-tisíc eur.

Detailné informácie o dotácii z Plánu obnovy sa nachádzajú na webe www.vsetkoozatepleni.sk, ktorý sa venuje poradenstvu pri zatepľovaní.

Zateplenie podkrovia

Problémy pri žiadosti a ako ich vyriešiť

Prvé dve výzvy sprevádzajú klasické „pôrodné bolesti“ dotačných programov. Napríklad organizátor vyžaduje trvalý pobyt v opravovanom dome k 5.9.2022, čo mnohí žiadatelia nespĺňajú, keďže to vopred nebolo známe. Odborníci hovoria, že táto podmienka by sa  mala v ďalšej výzve zmeniť. „Chápem, prečo štát vyžaduje trvalý pobyt v rekonštruovanom dome. Cieľom programu je znížiť vysokú spotrebu energií, čo ide najrýchlejšie cez obnovu celoročne obývaných rodinných domov a nie napríklad chalúp, ktoré sú na dokumentoch rovnako vedené ako rodinné domy. Podmienku však treba zjednodušiť tak, že trvalý pobyt v obnovovanom dome sa bude vyžadovať ku dňu podania žiadosti o dotáciu,“ navrhuje Alexander Prizemin z portálu www.vsetkoozatepleni.sk.

Ďalšou častou príčinou zamietnutia žiadosti o dotáciu bol chýbajúci podpis, ako aj  nesplnenie podmienky aspoň 30 % úspory v spotrebe energie. Tu je často dôvodom krátkozraké zameranie len na bezprostredné riešenie niektorého problému, napríklad výmeny okien či zateplenie len na jednej strane domu. Pri tomto prístupe logicky nevychádza dostatočná úspora pre získanie dotácie. V takom prípade sa treba na rekonštrukciu domu pozrieť inak. V prvom kroku je dobré overiť si, akú úsporu môžem dosiahnuť pri zamýšľanej rekonštrukcii. Druh zateplenia fasády, strechy, stropu, podlahy, ako aj výmenu kotla na kúrenie, si možno bezplatne a rýchlo nasimulovať cez online program KORD. Tým pádom majiteľ domu bude vedieť, čo všetko treba zatepliť a obnoviť, aby získal dotáciu. Druhým krokom v poradí je vyhľadať projektanta a nechať si vypracovať energetický certifikát. V ňom sú aj odporúčania, čo všetko a ako obnoviť v dome. Ak sa majiteľ týmito radami bude riadiť, je na najlepšej ceste získať dotáciu až 19-tisíc eur.