2 minutes min

Prvenstvo pre Saint-Gobain

Nulove emisie pri vyrobe skla

Saint-Gobain sa stal prvou spoločnosťou na svete, ktorá dosiahla produkciu plochého skla s nulovým obsahom uhlíka.

Tento technologický počin bol dosiahnutý minulý mesiac. Výroba vznikla použitím 100 % recyklovaného skla (črepy) a na výrobu sa použilo 100 % zelenej energie vyrobenej z bioplynu a dekarbonizovanej elektriny. Výroba skla bežala počas jedného týždňa v závode na výrobu plochého skla Saint-Gobain v Aniche v severnom Francúzsku.

Pri výrobe sa pozornosť sústredila na využitie 100 % črepov zo skla po dobe životnosti - z renovácií, demolácií a z výrobných odrezkov. Priemyselným a výskumným tímom skupiny sa podarilo prispôsobiť všetky technické parametre pece k tomu aby zvládla túto dvojitú výzvu prevádzky so 100% recykláciou materiál a 100% využitia bioplynu, pri zabezpečení optickej kvality skla. Tento pilotný projekt demonštruje schopnosť skupiny Saint-Gobain vytvárať inovácie v celom hodnotovom reťazci. Tento úspech je jasným dôkazom záväzku Saint-Gobain dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Dopĺňa investíciu Skupiny ohlásenú minulý rok na vybudovanie svetovo prvého závodu na výrobu sadrokartónu s neutrálnou uhlíkovou stopou v Nórsku. Ďalej to posilňuje pozíciu skupiny ako svetového lídra v oblasti ľahkej a udržateľnej výstavby a jej vedúcu úlohu v budovaní uhlíkovo neutrálneho hospodárstva.