1 minute min

Prvý ročník Zimnej olympiády architektov

Olympiada architektov Saint-Gobain

10.2. 2023 sa v Ski, Golf & Hotel Resort Tále uskutočnil prvý ročník športového podujatia s názvom Zimná olympiáda architektov 2023. Cieľom tohto podujatia bolo vytvoriť tradíciu stretávania sa a športového súťaženia profesionálov z oblasti architektúry.

Prvý ročník zimnej olympiády bol organizovaný vydavateľstvom Archinfo s pomocou viacerých partnerov, medzi ktorými samozrejme nechýbala ani naša spoločnosť Saint-Gobain Slovensko.

Myšlienka tohto podujatia je spojiť príjemné s užitočným. Zmeniť každodennú rutinu a vytvoriť podmienky na neformálne stretnutia a prehĺbenie vzájomných vzťahov v skupine ľudí, ktorá sa nielen aktívne podieľa na tvorbe prostredia v ktorom všetci žijeme, ale patrí tiež k vyznávačom aktívneho životného štýlu.

Prvý ročník dopadol nad očakávania, obzvlášť pre Saint-Gobain nakoľko v kategórii "Obrovský slalom Partnerov" sme obsadili prvé štyri miesta. 

Odhliadnuc od tohto "osobného" úspechu, sme veľmi radi, že sme mali možnosť sa prvého ročníka zúčastniť a pevne veríme, že toto podujatie naštartuje tradíciu stretávania sa a športového súťaženia profesionálov z oblasti architektúry a stavebníctva.