2 min

Rigips partnerom súťaže „EMI 2024 STAVIAME BUDÚCNOSŤ“

Rigips.sk - naradie

EMI 2024 je medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov elektromechanik - murár - inštalatér.

Súťaž sa koná 11. - 12. apríla 2024 na Strednej odbornej škole technológií a remesiel v Bratislave.

Program:

11. apríla 2024:

 • 8:30 - 9:00 BOZP
 • 9:00 - 9:30 Písomná časť - test
 • 9:30 - 10:00 Slávnostné otvorenie súťaže
 • 10:00 - 13:00 Praktická časť súťaže
 • 14:00 - 17:00 Praktická časť súťaže

12. apríla 2024:

 • 8:00 - 11:00 Praktická časť súťaže
 • 11:00 - 12:00 Kontrola kvality prác, funkčné skúšky, Zasadnutie hodnotiacej komisie
 • 12:00 - 13:00 Slávnostné vyhodnotenie súťaže

Súťaže sa zúčastní 6 trojčlenných družstiev žiakov stredných odborných škôl zo Slovenska a Česka.

Cieľom súťaže je:

 • Poukázať na nevyhnutnosť kooperácie a prepojenia troch učebných odborov: elektromechanik - murár - inštalatér
 • Zvýšiť záujem žiakov o tieto odbory
 • Prezentovať zručnosti a vedomosti žiakov
 • Motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvoju

Súťaž je rozdelená do dvoch častí:

 • Písomná časť: test z odborných predmetov
 • Praktická časť: družstvá musia postaviť podľa výkresu jednoduchú stavbu z tehál, namontovať elektroinštaláciu a vodoinštaláciu

Víťazom súťaže sa stane družstvo, ktoré dosiahne najlepší výsledok v oboch častiach.

Súťaž je financovaná z grantov a sponzorských darov.

Viac informácií o súťaži nájdete na stránke: https://sostar.sk/emi-2024/

Dôležité dátumy:

 • Uzávierka prihlášok: 15. marca 2024
 • Slávnostné otvorenie súťaže: 11. apríla 2024 o 9:30
 • Slávnostné vyhodnotenie súťaže: 12. apríla 2024 o 12:00
Sledujte súťaž naživo