1 minute min

Saint-Gobain na podujatí Green Building Summit 2022

Green building summit 2022

Slovenská rada pre zelené budovy, hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku, a Slovenská komora architektov, ktorá združuje autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov na Slovensku, pripravili konferenciu GREEN BUILDING SUMMIT 2022.

Ide o vrcholné podujatie v stredoeurópskom regióne s tematikou udržateľnej obnovy budov, ktoré sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

Cieľom konferencie s názvom OBNOVA_ODOLNOSŤ_UDRŽATEĽNOSŤ je poskytnúť divákom inšpirácie a prípadové štúdie o udržateľných riešeniach a praktické skúsenosti zo zahraničia, ako renovovať staré budovy a vytvárať tak budúcnosť v architektúre a stavebníctve. Program konferencie je štruktúrovaný tak, aby vyzdvihol udržateľnosť ako cestu k obnove a odolnosti a pozostáva z troch tematických blokov s prezentáciami a následnou diskusiou a networkingom.

Saint-Gobain ako generálny partner SKGBC prispel svojimi skúsenosťami, kde v druhom bloku odprezentovali naši kolegovia Tomáš Guniš a Lucas J. Hamilton svoj príspevok s názvom "Od zastaranej budovy k živému laboratóriu. Prípadová štúdia: rekonštrukcia centrály Saint-Gobain v severnej Amerike."