1 minute min

Seminár: Školské budovy - Úlohy a skúsenosti architekta a samosprávy

Nízka kvalita vnútorného prostredia je vážnym problémom, najmä pokiaľ ide o školské budovy. Napriek tomu je vo väčšine slovenských škôl realitou. Na ich rekonštrukciu teraz môžu samosprávy čerpať príspevok z Plánu obnovy a z fondov Európskej únie. Tomu, ako pristupovať ku komplexnej obnove škôl a škôlok, sa bude venovať špecializovaný seminár „Školské budovy: úlohy a skúsenosti architekta a samosprávy“, ktorý sa bude konať na Medzinárodný deň detí v Bratislave.