1 minute min

Seminár Udržateľná výstavba 2021

23. novembra 2021 sa pod záštitou Slovenskej komory stavebných inžinierov uskutočnil online odborný seminár s názvom Udržateľná výstavba. Témou seminára boli úlohy projektantov pri navrhovaní trvalo udržateľných stavieb v povedomí enviromenálnej udržateľnosti.

Seminára sa zúčastnili aj naši kolegovia, ich príspevky si môžete pozrieť v nasledujúcich videách.

 

Pozrite si aj ďalšie naše referencie, kde všade dokážu materiály a produkty Rigips priniesť kvalitné riešenia a to nie len v oblasti rezidenčnej ale aj priemyselnej výstavby.