2 minutes min

Seminár zameraný na obnovu školských budov

Škôlka

PLÁN OBNOVY PRINÁŠA NOVÝ IMPULZ DO OBLASTI ŠKOLSTVA

Koncom augusta predstavil rezort školstva výzvy, ktoré majú zvýši kapacitu materských a základných škôl aj podporiť úspory primárnych energií. To všetko je podporené investíciami viac ako 170 miliónov eur, ktoré majú potenciál priniesť vyššiu kvalitu školských budov.

Saint-Gobain v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov pripravili odborný seminár, ktorý priblíži skúsenosti renomovaných architektov, špecialistov na obstarávanie aj zástupov samospráv pri obnove školských budov. Seminár sa uskutoční vo štvrtok 27.10.2022 v Bratislave prezenčnou formou aj online. Účasť je bezplatná. Registrácia je možná kliknutím na link

 

„Architekt a projektant sú pri rekonštrukcii a výstavbe školských budov nositeľmi myšlienky, že v projekte ide predovšetkým o kvalitu vnútorného priestoru. Tá výrazne vplýva na pocity a prácu detí aj pedagógov. V rámci seminára sa nám podarilo spojiť praktické skúsenosti s princípmi, ktoré v oblasti školských budov platia univerzálne,“ hovorí Tomáš Guniš zo spoločnosti Saint-Gobain, jeden z lektorov aj autorov seminára.

 

Z programu:

  • KATARÍNA MARTOŇÁKOVÁ, ateliér Franz&Sue, Výzvy pre stavbu škôl v 21. storočí – zrealizované príklady z rakúskeho Grazu a Gänserndorfu
  • LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o., Škôlka Selce, prípadová štúdia
  • DANIEL HLINKA, Starosta obce Selce, Skúsenosti obce s verejným obstarávaním
  • RICHARD PAKŠI, Budovy pre budúcnosť, Analýza aktuálneho stavu školských budov
  • PETER KUBOVIČ, Právnik, špecialista na verejné obstarávanie, Verejne obstarávanie z pohľadu architekta
  • JURAJ FERENCZY, Daikin, Kvalita ovzdušia v rôznych typoch budov
  • TOMÁŠ GUNIŠ, Saint-Gobain, Saint-Gobain riešenia Multi Comfort pre školy/škôlky

 

Vizitka podujatia

Názov: Úloha architekta pri rekonštrukciách a novostavbách školských budov
Organizátor: Inštitút Slovenskej komory architektov a Saint-Gobain Construction Products s.r.o.
Miesto konania: Priestory SKA, Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava
Termín: 27.10.2022
Registrácia na seminár