1 minute min

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného Centra odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo

Otvorenie COVP

 Dňa 26.5.2022 sa konalo slávnostné otvorenie zrekonštruovaného Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre stavebníctvo na Ivanskej ceste v Bratislave. COVP sa nachádza v Strednej odbornej škole technológií a remesiel. Nakoľko sa na rekonštrukcii podieľala aj naša divízia, slávnostného otvorenia sa zúčasnili aj naši kolegovia. 

S SOŠ máme vynikajúce vzťahy nakoľko s nimi spolupracujeme aj na materiálno-technickom a odbornom poradenstve pri zabezpečovaní praktického vyučovania žiakov. Žiaci pri praktickej výučbe pracujú okrem iného aj s našimi produktami a riešeniami.

Samotná modernizácia a rekonštrukcia COVP na Ivanskej ceste sa začala v roku 2019 a týkala sa objektu budovy združených dielní. Zahŕňala nové funkčné využitie priestoru spojené so zmenou dispozičného riešenia vnútorných priestorov. Vznikol tak nový koncept odborného teoretického a praktického vyučovania výrobných priestorov pre vzdelávacie predmety strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba, strojný mechanik, či spracovanie dreva. Zároveň boli komplexne zrekonštruované inžinierske siete a pancierové podlahy na prvom poschodí, ktoré slúžia na zabezpečenie plynulého pohybu ťažkých strojov. Nechýba zateplenie  obvodového plášťa a strechy.

Viac informácií o otvorení COVP nájdete na stránke školy: http://sostar.sk/moderna-skola-so-spickovym-vybavenim-uz-nie-je-sci-fi/ 

Hala COVP

 

Hala COVP 2

 

Fotografie z otvorenia Centra odborného vzdelávania a prípravy
Otvorenie COVP
COVP_2
COVP_1
COVP_3
COVP_4
COVP_5
COVP_6