2 min

Týždeň zelených budov aj s príspevkom Saint-Gobain

Tyzden zelenych budov 2022

Už 20. septembra pre vás Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) pripravila 12. ročník série podujatí s názvom Týždeň zelených budov.

Nad tohtoročnou sériou podujatí prevzal záštitu minister životného prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj. Hlavným mottom série podujatí po celom svete je #BuildingforEveryone.

Týždeň zelených budov 2022 je skvelou príležitosťou na efektívnu komunikáciu a diskusiu o aktuálnych témach a ekologických, sociálnych a ekonomických aspektoch udržateľnej výstavby.

Ani tento rok si Saint-Gobain nenechal ujsť príležitosť predstaviť odbornej verejnosti niečo zo svojho know-how. Príspevok nášho kolegu Tomáša Guniša s názvom Ako znížiť uhlíkovú stopu budovy v rôznych fázach jej životného cyklu si budete môcť pozrieť 22. septembra v tematickom bloku s názvom Uhlíková stopa budov.

"V Saint-Gobain berieme tému znižovania uhlíkovej stopy vážne. Snažíme sa minimalizovať dopady našej výroby na životné prostredie a rovnako v tom chceme pomáhať aj našim klientom.

Čo sa týka Slovenska, na našich vlastných budovách inštalujeme fotovoltické panely či vytvárame vegetačné strechy. Našim zákazníkov dodávame stavebné materiály so zodpovedne stanovenými certifikátmi EPD, či vytvárame postupy ako znižovať nadspotrebu materiálov na stavbe a tým predchádzať nielen neekonomickému plytvaniu, ale aj vytváraniu zbytočného odpadu a environmentálnej záťaže.

To je jedným z dôvodov, prečo sa aj tento rok zapájame do aktivít svetového týždňa zelených budov, a prečo vystúpime s našim príspevkom na Green Business Breakfast venovanom uhlíkovej stope budovy. V prezentácii s názvom „Ako znížiť uhlíkovú stopu budovy v rôznych fázach jej životného cyklu“ chceme ukázať našim partnerom aj odbornej verejnosti nástroje, produkty a postupy, ktorými vieme znížiť uhlíkovú stopu budovy. Každá fáza životného cyklu budovy poskytuje iný sortiment možností a Saint-Gobain vie byť relevantným partnerom v každom stupni projektu: či už je to plánovanie, realizácia, alebo rozobratie budovy a následná recyklácia stavebných materiálov. Tým, že disponujeme širokým sortimentom dodávaných stavebných materiálov a rozsiahlym know-how pri ich použití, vieme byť našim klientom nápomocní pri návrhu a realizácii budovy s nízkou uhlíkovou stopou, ktorá splní aj najprísnejšie požiadavky certifikátov udržateľnosti."

Tomáš Guniš

 

Viac informácií o celej akcii nájdete na webstránke Slovenskej rady pre zelené budovy