1 minute min

Vratnými paletami k ochrane prírody

Ochrana zivotneho prostredia

Ochrana prírodných zdrojov a životného prostredia sú témy, ktoré sú nám už dlhú dobu veľmi blízke. Snažíme sa chrániť našu planétu nie len samotnými produktami v rámci ich celého životného cyklu, ale aj internými procesmi a postupmi.

Aj preto sme sa rozhodli, že s platnosťou od 1.1.2022 prechádzame pri doprave našich sadrokartónových dosiek na vratné palety.

Ako funguje proces vratných paliet?

Proces distribúcie a vrátenia paliet je jednoduchý a môžete ho nájsť vysvetlený v nižšie uvedenej infografike.

Infografika procesu vratnych paliet Rigips