Postup - montáž priečky z dosiek Habito

Kotvenie predmetov do sadrokartonovej dosky Habito

Postup - montáž priečky z dosiek Habito

Montovanie nových sadrokartónových stien a priečok je udalosť, ktorá dlhodobo ovplyvní estetiku a moderný vzhľad upravených priestorov.

Habito je sadrokartónová doska s extrémnou pevnosťou, ktorá umožňuje stavať interiérové priečky a steny s vysokou mechanickou odolnosťou a únosnosťou. Stavbe vašej plne funkčnej modernej sadrokartónovej steny už nič nestojí v ceste. Pozrite si montáž modernej steny krok za krok, v návode pre sadrokartónovú dosku Habito.

Kotvenie predmetov do sadrokartónovej priečky

 

Do dosiek Habito je možné kotviť predmety bežnou skrutkou do dreva bez predvŕtania s priemerom 5 mm.

Úžitkové vlastnosti modernej steny zo sadrokartónových dosiek Habito sú mnohoraké a jednou z nich je aj jednoduché kotvenie predmetov bežnými skrutkami o dreva.

Image
Kotvenie predmetov do sadrokartonovej dosky Habito

Nová sadrokartónová stena z dosky Habito vám dáva voľnosť pri zariaďovaní vášho bytu a bývania. Priečky môžete stavať a premiestňovať tak, aby dispozícia interiéru zodpovedala vašim súčasným predstavám.

Sadrokartón sám o sebe má v našich domácnostiach mnohoraké využitie a je tiež vhodný ako stavebný materiál pre stavbu drevostavieb.

Postup montáže steny zo sadrokartónových dosiek Habito
Stavba kovovej konštrukcie pre sadrokartónovú priečku

Kovová konštrukcia pre sadrokartón Rigips pozostáva z profilov R-UW a R-CW. Profily R-CW sú v maximálnom rozstupe 600 mm.

Stavba kovovej konstrukcie pre priecku

Montáž sadrokartónu - opláštenie prvej strany priečky

Opláštenie prvej strany priečky doskami Habito. Na kotvenie dosiek do profilov R-CW sa používajú skrutky Habito. Rozstup skrutiek je max 250 mm.


Oplastenie jednej strany priecky sadrokartonovymi doskami Habito

Izolácia sadrokartónovej steny

Vloženie minerálnej izolácie, napr. Isover Piano. V závislosti od spôsobu riešenia vedľajších ciest šírenia hluku je možné v prípade úplného vyplnenia dutiny priečky dosiahnuť zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti až o 18 dB. Dbáme na to, aby izolácia bola vložená súvisle na celej ploche priečky. Konštrukcie Rigips opláštené doskami Habito majú okrem iných vynikajúcich vlastností aj výborné hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti, preto sú také vhodné na odhlučnenie stien a akustickú izoláciu. Dôvodom je vyššia plošná hmotnosť.

Vlozenie mineralnej izolacie do priecky

Opláštenie druhej strany priečky

Zaklopenie druhej strany priečky doskami Habito. Po vložení izolácie prichádza na rad zaklopenie doskou Habito.

Oplastenie priecky sadrokartonovymi doskami

Tmelenie spojov sadrokartónovej dosky bez brúsenia

Pevnosť priečky sa často prejavuje aj v odolnosti spojov dosiek voči prasklinám. Pevnosť spojov steny z dosiek Habito je možné zvýšiť aj použitím tmelu Vario s výstužnou páskou. Na dosiahnutie vyššej kvality povrchu sadrokartónu Q4 je potrebné po základom tmelení spojov dosiek realizovať celoplošné prestierkovanie vhodným tmelom, napr. Rifino TOP. Použitie sadrového tmelu Rifino TOP je podmienkou pre maximálnu hladkosť stien a ich spojov, ktorá je v prípade modernej steny zo sadrokartónu definovaná stupňom kvality povrchu minimálne Q3 alebo Q4. Tmel Rifino TOP taktiež umožní pri použití správnej techniky a postupu realizovať tmelenie modernej steny z dosiek Habito bez brúsenia. Použitím tohto tmelu bez brúsenia nie je potrebné penetrovať povrch pred finálnou povrchovou úpravou.

Tmelenie spojov pri konstrukcii priecky

Ochrana rohov a kútov sadrokartónu

Dlhodobú životnosť a vysokú mieru estetiky zaistí priečke Habito aj použitie špeciálnej rohovej ochrannej pásky NO-COAT Habito Flex, ktorá sa osádza do pastového tmelu ProMix Mega. Vystuženie rohov alebo kútov zvyšuje odolnosť priečky voči mechanickému poškodeniu.

Lepenie rohovej pasky pri montazi priecky