Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Montovanie nových sadrokartónových stien a priečok je udalosť, ktorá dlhodobo ovplyvní estetiku a moderný vzhľad upravených priestorov.

Habito je sadrokartónová doska s extrémnou pevnosťou, ktorá umožňuje stavať interiérové priečky a steny s vysokou mechanickou odolnosťou a únosnosťou. Stavbe vašej plne funkčnej modernej sadrokartónovej steny už nič nestojí v ceste. Pozrite si montáž modernej steny krok za krok, v návode pre sadrokartónovú dosku Habito.

Postup montáže steny zo sadrokartónových dosiek HABITO

  • Stavba kovovej konštrukcie pre sadrokartónovú priečku

Kovová konštrukcia pre sadrokartón Rigips pozostáva z profilov R-UW a R-CW. Profily R-CW sú v maximálnom rozstupe 600 mm.

Kovova konstrukcia na sadrokarton z profilov

  • Montáž sadrokartónu

Opláštenie prvej strany priečky doskami Habito. Na kotvenie dosiek do profilov R-CW sa používajú skrutky Habito. Rozstup skrutiek je max 250 mm.

Montaz sadrokartonu Habito na konstrukciu

  • Izolácia sadrokartónovej steny

Vloženie minerálnej izolácie, napr. Isover Piano. V závislosti od spôsobu riešenia vedľajších ciest šírenia hluku je možné v prípade úplného vyplnenia dutiny priečky dosiahnuť zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti až o 18 dB. Dbáme na to, aby izolácia bola vložená súvisle na celej ploche priečky. Konštrukcie Rigips opláštené doskami Habito majú okrem iných vynikajúcich vlastností aj výborné hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti, preto sú také vhodné na odhlučnenie stien a akustickú izoláciu. Dôvodom je vyššia plošná hmotnosť.

Vlozenie izolacie do kovovej konstrukcie priecky

  • Montáž sadrokartónovej dosky 

Zaklopenie druhej strany priečky doskami Habito. Po vložení izolácie prichádza narad zaklopenie doskou Habito.

Montaz sadrokartonovej priecky

  • Tmelenie spojov sadrokartónovej dosky bez brúsenia

Pevnosť priečky sa často prejavuje aj v odolnosti spojov dosiek voči prasklinám. Pevnosť spojov steny z dosiek Habito je možné zvýšiť aj použitím tmelu Vario s výstužnou páskou. Na dosiahnutie vyššej kvality povrchu sadrokartónu Q4 je potrebné po základom tmelení spojov dosiek realizovať celoplošné prestierkovanie vhodným tmelom, napr. Rifino TOP. Použitie sadrového tmelu Rifino TOP je podmienkou pre maximálnu hladkosť stien a ich spojov, ktorá je v prípade modernej steny zo sadrokartónu definovaná stupňom kvality povrchu minimálne Q3 alebo Q4. Tmel Rifino TOP taktiež umožní pri použití správnej techniky a postupu realizovať tmelenie modernej steny z dosiek Habito bez brúsenia. Použitím tohto tmelu bez brúsenia nie je potrebné penetrovať povrch pred finálnou povrchovou úpravou.

Tmelenie spojov sadrokartonovej priecky Habito

  • Ochrana rohov sadrokartónu

Dlhodobú životnosť a vysokú mieru estetiky zaistí priečke Habito aj použitie špeciálnej rohovej ochrannej pásky NO-COAT Habito Flex, ktorá sa osádza do pastového tmelu ProMix Mega. Vystuženie rohov alebo kútov zvyšuje odolnosť priečky voči mechanickému poškodeniu.

Vloženie pásky pri tmelení

  • Kotvenie predmetov do sadrokartónovej priečky

Do dosiek Habito je možné kotviť predmety bežnou skrutkou do dreva bez predvŕtania s priemerom 5 mm.

Úžitkové vlastnosti modernej steny zo sadrokartónových dosiek Habito sú mnohoraké a jednou z nich aj jednoduché kotvenie predmetov bežnými skrutkami o dreva.

Kotvenie predmetov do sadrokartovych dosiek

Nová sadrokartónová stena z dosky Habito vám dáva voľnosť pri zariaďovaní vášho bytu a bývania. Priečky môžete stavať a premiestňovať tak, aby dispozícia interiéru zodpovedala vašim súčasným predstavám.

Sadrokartón sám o sebe má v našich domácnostiach mnohoraké využitie a je tiež vhodný ako stavebný materiál pre stavbu drevostavieb.