Konštrukcie pre kazetové podhľady

Quick-Lock OMEGA-konštrukcia pre špeciálne modulové typy podhľadov

Systémy Omega Bandraster sú jedným zo stropných systémov Quick-Lock, ktoré sú ideálnym riešením problémov vznikajúcich z dispozičných zmien priečok a stien.
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Stropy a podhľady s Quick-Lock

Podhľadové systémy v budovách často plnia rôzne funkcie. Okrem základných estetických, akustických a požiarnych vlastností musia tiež umožňovať

  • montáž osvetlenia,
  • klimatizačných systémov,
  • značiek,
  • v niektorých prípadoch musia byť vhodné aj na upevnenie mobilných priečok.

Dispozičné zmeny so stropným systémom Quick-Lock

V kancelárskych budovách je usporiadanie, ktoré najlepšie vyhovuje konečnému užívateľovi, často definované až v neskorej fáze. Pri používaní budovy sa pravidelne vykonávajú aj dispozičné zmeny. Systémy Omega bandraster sú jedným zo systémov Quick-Lock, ktoré sú ideálnym riešením tohto problému.

K dispozícii sú rôznej šírky profilov Omega (50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm a 150 mm) a taktiež rôzne dĺžky (1 700 mm, 3 600 mm a 5 400 mm).