Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Súvisiaca dokumentácia

Voľne dostupná dokumentácia


RigiProfil® UD

Profily Rigips sú súčasťou Systému Rigips, ktorý je zárukou kvality stropnej konštrukcie, alebo predsadenej steny. Spolu s doskami sú kľúčové pre zabezpečenie základných vlastností konštrukcií Rigips ako sú pevnosť, únosnosť, akustika, požiarna odolnosť a odolnosť voči vlhku.

RigiProfily sa vyrábajú z oceľového pozinkovaného plechu, ktorý prešiel procesom tzv. rigidizácie (stuženia). Účinná hĺbka plechu sa v priebehu procesu rigidizácie zväčší na súčet pôvodnej hrúbky materiálu a hĺbky vzniknutých „prelisov“.

Hlavné výhody

  • v rigidizovanom profile drží skrutka oveľa lepšie, a to vďaka väčšej styčnej ploche závitu,
  • pri použití RigiProfilu majú stropné a stenové konštrukcie vyššiu pevnosť a znižuje sa tým riziko vzniku prasklín na povrchu konštrukcií,
  • žiadne kĺzanie a vychyľovanie skrutiek pri pripevňovaní sadrokartónových dosiek k RigiProfilom,
  • jednoduché a presné strihanie RigiProfilov,
  • väčšia stabilita konštrukcie pred montážou opláštenia,
  • montáž Rigiprofilov je totožná s montážou bežných (hladkých) profilov.

Použitie

Konštrukčný profil RigiProfil® UD sa používa na stropné konštrukcie a na predsadené steny.

Konštrukčné profily RigiProfily® možno používať s bežným originálnym príslušenstvom Rigips (strmene, závesy, spojky a pod.). Zdrsnený povrch RigiProfilov zabezpečuje lepšie upevnenie závesov, a tým aj vyššiu pevnosť konštrukcií stiena stropov počas ich užívania. Pri použití RigiProfilov je popri mechanických vlastnostiach a akustických parametroch zachovaná aj klasifikovaná požiarna odolnosť konštrukčných systémov Rigips.