Konštrukčné profily

RigiProfil® UW

Vodiaci profil na stenové konštrukcie. Pozinkovaný oceľový plech 0,6 mm. Podľa EN 14195.
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Profily Rigips sú súčasťou Systému Rigips, ktorý je zárukou kvality zhotoveného diela. Spolu s doskami sú kľúčové pre zabezpečenie základných vlastností konštrukcií Rigips ako sú pevnosť, únosnosť, akustika, požiarna odolnosť a odolnosť voči vlhku.

RigiProfily sa vyrábajú z oceľového pozinkovaného plechu, ktorý prešiel procesom tzv. rigidizácie (stuženia). Účinná hĺbka plechu sa v priebehu procesu rigidizácie zväčší na súčet pôvodnej hrúbky materiálu a hĺbky vzniknutých „prelisov“.

Hlavné výhody vodiacich stenových profilov

  • v rigidizovanom profile drží skrutka oveľa lepšie, a to vďaka väčšej styčnej ploche závitu,
  • pri použití RigiProfilu majú konštrukcie stien vyššiu pevnosť a znižuje sa tým riziko vzniku prasklín na povrchu sadrokartónových konštrukcií priečok a stien,
  • žiadne kĺzanie a vychyľovanie skrutiek pri pripevňovaní sadrokartónových dosiek k RigiProfilom,
  • jednoduché a presné strihanie RigiProfilov,
  • väčšia stabilita konštrukcie steny pred montážou opláštenia,
  • montáž Rigiprofilov je totožná s montážou bežných (hladkých) profilov.

Použitie vodiacich profilov Rigiprofil® UW

RigiProfil® UW je vodiaci profil pre stenové konštrukcie. 

RigiProfily možno používať s bežným originálnym príslušenstvom Rigips (strmene, závesy, spojky a pod.). Zdrsnený povrch RigiProfilov zabezpečuje lepšie upevnenie závesov, a tým aj vyššiu pevnosť konštrukcií počas ich užívania. Pri použití RigiProfil® UW je popri mechanických vlastnostiach a akustických parametroch zachovaná aj klasifikovaná požiarna odolnosť konštrukčných systémov Rigips. 

Marketingové dokumenty

Brožúra RigiProfily

Dokumenty

Vybrať všetky
Technický list
Vyhlásenie o parametroch