Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Súvisiaca dokumentácia

Voľne dostupná dokumentácia


Podlahové lepidlo Rigidur

Príslušenstvo Rigips je súčasťou Systému Rigips, ktorý je zárukou kvality. Príslušenstvo je vyrobené z materiálu, ktorý vyhovuje najvyšším kritériám a normám. Spoľahlivosť príslušenstva je overená dlhoročnou spoluprácou s najlepšími sadrokartónovými montážnikmi.

Použitie

Používanie systémových riešení, originálneho príslušenstva a profilov Rigips, zaručuje ideálne spojenie prvkov v zvolenom systéme a tým dlhú životnosť konštrukcie. Podlahové lepidlo Rigidur je súčasťou systému pri výstavbe suchých podláh.