Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Špeciálna výstužná páska Rigidur

Príslušenstvo Rigips je súčasťou Systému Rigips, ktorý je zárukou kvality. Príslušenstvo je vyrobené z materiálu, ktorý vyhovuje najvyšším kritériám a normám. Spoľahlivosť príslušenstva je overená dlhoročnou spoluprácou s najlepšími sadrokartónovými montážnikmi.

Používanie systémových riešení, originálneho príslušenstva a profilov Rigips zaručuje ideálne spojenie prvkov a tým dlhú životnosť konštrukcie.

Hlavné výhody

Špeciálna výstužná páska Rigidur sa používa na montáž podlahových dielcov a dosiek Rigidur, pri montáži suchých podláh, pri suchej výstavbe so sadrovláknitými doskami.

Použitie

Na vystuženie škár a kútov s použitím disperzného lepidla Rigidur. Šírka 7 cm.