Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Súvisiaca dokumentácia

Voľne dostupná dokumentácia


Rifino Top

Rifino Top je jemná, ušľachtilá sadrová stierka a tmel s vysokou belosťou. Chemicky je to hemihydrát síranu vápenatého CaSO4*1/2H2O so zušľachťujúcimi prísadami.

Použitie

Stierka a tmel Rifino Top slúži na vypĺňanie špár a spojov sadrokartónových dosiek s použitím výstužnej pásky, na finálne tmelenie, ako aj na celoplošné stierkovanie sadrokartónových dosiek pre najvyššie požiadavky na kvalitu sadrokartónového povrchu Q3 – Q4 v súlade s normou EN 13 963. Rifino Top je vhodné nanášať aj na uzavretie pórov betónových prefabrikovaných dielcov, prípadne monolitických betónových konštrukcií. Rifino Top je aplikovateľné až do hrúbky 6 mm. Je možné ho vyhladiť až do 0 mm.

Obsiahnutá sadra, ktorá je prírodným materiálom, dodáva stierke nezameniteľné vlastnosti, ako optimálnu vlhkosť, ekologickosť a má mnohostranné použitie.

Spracovanie stierky

Zmes stierky sa vsype do čistej vody v pomere 1,5 – 2 kg/l a po približne 5 minútach sa rozmieša dohladka ručne alebo elektrickým miešačom. Počas obdobia spracovateľnosti, ktoré je udané na balení, sú zachované parametre spracovania (miešací pomer, lehota spracovateľnosti) podľa údajov výrobcu. Po uvedenej lehote spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchyľovať od údajov výrobcu.

Skladovanie tmelu

Stierku je nutné skladovať v suchom prostredí. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas alebo pred spracovaním je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti.