Ručné stierky

Rifino TOP

Sadrová stierka a tmel RIFINO TOP je biely, extra jemný vyplňovací a finišovací materiál na tmelenie a celoplošné stierkovanie sadrokartónu v kvalite Q4. Stierka sa v škárach neprepadáva. Má smotanovo krémovú konzistenciu a výbornú spracovateľnosť. Hrúbka nanášania: 0 – 6 mm. Doba spracovania: cca 45 – 60 min.
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Rifino Top je jemná, ušľachtilá sadrová stierka a tmel s vysokou belosťou. Chemicky je to hemihydrát síranu vápenatého CaSO4*1/2H2O so zušľachťujúcimi prísadami.

Použitie tmelu / stierky Rifino Top

Stierka a tmel Rifino Top slúži na vypĺňanie špár a spojov sadrokartónových dosiek s použitím výstužnej pásky, na finálne tmelenie, ako aj na celoplošné stierkovanie sadrokartónových dosiek pre najvyššie požiadavky na kvalitu sadrokartónového povrchu Q3 – Q4 v súlade s normou EN 13 963. Rifino Top je vhodné nanášať aj na uzavretie pórov betónových prefabrikovaných dielcov, prípadne monolitických betónových konštrukcií. Rifino Top je aplikovateľné až do hrúbky 6 mm. Je možné ho vyhladiť až do 0 mm.

Obsiahnutá sadra, ktorá je prírodným materiálom, dodáva stierke nezameniteľné vlastnosti, ako optimálnu vlhkosť, ekologickosť a má mnohostranné použitie.

Spracovanie stierky na sadrokartón

Zmes stierky sa vsype do čistej vody v pomere 1,5 – 2 kg/l a po približne 5 minútach sa rozmieša dohladka ručne alebo elektrickým miešačom. Počas obdobia spracovateľnosti, ktoré je udané na balení, sú zachované parametre spracovania (miešací pomer, lehota spracovateľnosti) podľa údajov výrobcu. Po uvedenej lehote spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchyľovať od údajov výrobcu.

Skladovanie tmelu

Stierku je nutné skladovať v suchom prostredí. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas alebo pred spracovaním je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti.

Dokumenty

Vybrať všetky
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
Vyhlásenie o parametroch