Sadrokartónové dosky

Stavebná doska RB (A)

Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná alebo s úkosom. Sadrokartónová doska využívaná v suchej výstavbe priečok, podkrovných miestností, podhľadov, stropov.
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Stavebná doska RB (A) je štandardná sadrokartónová doska, podľa STN EN 520 zaradená do druhu dosky A (A – sadrokartónová stavebná doska).

Pozdĺžna hrana PRO (pri hrúbke 18 mm Vario PRO). Priečna kolmo rezaná alebo rezaná s úkosom.

Použitie stavebnej dosky RB (A)

Stavebná doska RB (A) je vhodná na suchú výstavbu konštrukcií sadrokartónových priečok, predsadených stien a podhľadov bez špeciálnych nárokov na vlastnosti konštrukcií.

Dokumenty

Vybrať všetky
Environmentálne prehlásenie o produkte
2 datasheets related with the product
2 datasheets related with the product
EPD Doska RB CZ
EPD Doska RB HU
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
2 datasheets related with the product
2 datasheets related with the product
VoP Doska RB CZ
VoP RB_RBI_RF_RFI_MA HU