Strojové omietky

Rimat LITE

Ľahčená sadrová jednovrstvová gletovaná omietka určená na strojové omietanie stien a stropov v interiéri. Hrúbka nanášania: od 8 mm. Doba spracovania: cca 180 min.
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Rimat LITE je jednovrstvová sadrová omietka na strojové spracovanie. Chemicky je to zmes hemihydrátu síranu vápenatého, piesku, perlitu a prísad na zlepšenie spracovania, priľnavosti a stavebno-fyzikálnych vlastností.

Použitie Rimat LITE

Omietka Rimat LITE je vhodná na strojové omietanie tehlového muriva, pórobetónového muriva, betónových povrchov a keramických stropov. Taktiež je vhodná do priestorov so štandardnou vlhkosťou ako kuchyne alebo kúpeľne (záťažová skupina W3) a pri min. hrúbke 10 mm je vhodná pod keramické obklady. Vďaka obsahu sadry nadobúda nanesená omietka ďalšie vynikajúce vlastnosti.

Spracovanie omietky Rimat LITE

Zmes sa spracováva štandardnými omietacími strojmi, podľa pokynov uvedených výrobcom omietacích strojov. Striekanie omietky Rimat LITE na steny by sa malo vykonávať vodorovne (vertikálne zostupne). Pomocou H-laty a nerezového hladítka vyrovnáme a vyhladíme povrch do potrebnej kvality. Pri podkladoch so slabou súdržnosťou alebo v miestach drážok rozvodov sa musí omietka vystužiť sklotextilnou výstužnou mriežkou. Spracovanie sa musí vykonať na „mokro“. Otvorené balenie s omietkou je nutné spotrebovať do 3 mesiacov.

Skladovanie omietky Rimat LITE

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracovávať pri teplote pod +5°C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním, môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas a po spracovaní je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochránit pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.

Aplikačné video

Dokumenty

Vybrať všetky
Karta bezpečnostných údajov
Technický list
Vyhlásenie o parametroch