Adresa

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139 • 831 04 Bratislava

Divízia Rigips
Vlárska 22 • 917 00 Trnava

Selektor
Rimano Liga Majstrov
Školenia

Súvisiaca dokumentácia

Voľne dostupná dokumentácia


Rimat Lite

Rimat LITE je jednovrstvová sadrová omietka na strojové spracovanie. Chemicky je to zmes hemihydrátu síranu vápenatého, piesku, perlitu a prísad na zlepšenie spracovania, priľnavosti a stavebno-fyzikálnych vlastností.

Použitie

Omietka Rimat LITE je vhodná na strojové omietanie tehlového muriva, pórobetónového muriva, betónových povrchov a keramických stropov. Taktiež je vhodná do priestorov so štandardnou vlhkosťou ako kuchyne alebo kúpeľne (záťažová skupina W3) a pri min. hrúbke 10 mm je vhodná pod keramické obklady. Vďaka obsahu sadry nadobúda nanesená omietka ďalšie vynikajúce vlastnosti.

Spracovanie omietky

Zmes sa spracováva štandardnými omietacími strojmi, podľa pokynov uvedených výrobcom omietacích strojov. Striekanie omietky Rimat LITE na steny by sa malo vykonávať vodorovne (vertikálne zostupne). Pomocou H-laty a nerezového hladítka vyrovnáme a vyhladíme povrch do potrebnej kvality. Pri podkladoch so slabou súdržnosťou alebo v miestach drážok rozvodov sa musí omietka vystužiť sklotextilnou výstužnou mriežkou. Spracovanie sa musí vykonať na „mokro“. Otvorené balenie s omietkou je nutné spotrebovať do 3 mesiacov.

Skladovanie omietky

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvat pri teplote pod +5°C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním, môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktívnosti s vodou. Počas a po spracovaní je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochránit pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.